Onbedoelde mestlozing in beken en kanaal bij Albergen

Delen van de Kloosterbeek, de Morsdijkwatergang en het Kanaal Almelo-Nordhorn zijn vervuild geraakt door een mestlozing.

Dat meldt waterschap Vechtstromen, wat dinsdagmorgen om circa 7.45 uur gealarmeerd werd over een calamiteit: een mestscheidingsinstallatie niet goed heeft gefunctioneerd is er een nog onbekende hoeveelheid dunne mest in het oppervlaktewater terechtgekomen.

Een deel van de mest in het water is ingedamd, maar een deel is weggestroomd via de Morsdijkwatergang naar het Kanaal Almelo-Nordhorn. De ingedamde mest, die vermengd is met oppervlakte water, wordt opgezogen en daarna uitgereden over het land. Tevens wordt de beekbodem uitgebaggerd om vaste bezonken mestdelen te verwijderen.

Om de milieuschade zo klein mogelijk te houden, wordt extra water in het kanaal vanuit de Dinkel gelaten. Dit verse water verdunt de meststoffen in het kanaalwater.

Als gevolg van de mestlozing is het zuurstofgehalte in de Kloosterbeek en de Mosdijkwatergang over een traject van circa 2 kilometer aanzienlijk gedaald. “We blijven de waterkwaliteit van de watergangen monitoren en adviseren om even geen honden te laten drinken uit de genoemde watergangen. Ook raden we het af om uw hond nu in dit water te laten zwemmen.”

Vechtstromen en de gemeente Tubbergen gaan de zaak nog nader onderzoeken.

Reacties