Tegenstanders “confetti van duizenden windturbines” brengen verweer in beeld

Stichting Behoud Twents Landschap (SBTL) publiceert deze week eigen videoproducties over het verweer tegen de conceptnota Windbeleid van de Noordoost-Twentse gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen.

Zoals bekend verzet SBTL zich al geruime tijd tegen de voorgenomen plaatsing van windturbines in het nationaal landschap Noordoost-Twente. SBTL werkt
ook hierin onder meer samen met aanwonenden van de Zandhuizerweg te De Lutte en landgoedeigenaren rond het Lutterzand. “Bezwaren zijn er ook tegen de onvolledige en eenzijdige informatievoorziening, het stelselmatig negeren van voorstellen met alternatieven, het vaststellen van een RES Ontwerp voordat er een besluit is genomen over de NOT-voorstellen en het alsmaar negeren van de vraag naar organisatie van maatschappelijke acceptatie. Het besluit om eigen informatieve video’s te gaan ontwikkelen, is mede ingenomen door het besluit in januari dit jaar door het college van B&W van Losser geen gehoor te willen geven aan een verzoek vanuit SBTL om een inhoudelijke bijdrage te mogen leveren aan een webinar over het windbeleid.”

Onderwerpen

Er is zowel een korte samenvattende reportage van 20 minuten gemaakt als enkele meer uitgewerkte afzonderlijk te bekijken filmpjes. In de filmpjes zijn te zien:

  • Johan Zuidam, auteur van het boek Oale Groond over de unieke waarden van het NO Twentse landschap
  • Gijs Zwartsenberg, voorzitter van MSR Thorium, over de reële kansen van thorium (kern)energie als alternatief voor duizenden
    windturbines en zonneakkers in Nederland
  • Daan Zandveld, één van de auteurs van Via Parijs, die een kritische benadering schetst over hoe Nederland omgaat met het uitstrooien als confetti van duizenden windturbines over heel het land zonder rekening te houden met windopbrengsten, landschapspijn et cetera
  • Leo van der Stelt, bestuurslid van de Stichting Leven met de Aarde, over de thema’s draagvlak en maatschappelijke acceptatie
  • Het rapport van Deloitte waarin berekend is dat de ruimte voor ‘zon op dak’ groot genoeg is om het bod van RES Twente mee
    te kunnen vullen
  • Huisarts Sylvie van Maanen over de gezondheidsschade door windturbines.

Al deze aspecten zijn ook aan de orde gekomen in de eerder genoemde zienswijze van het SBTL.

Reacties