Waterschap trots op waterwerk bij landgoed Schultenwolde en Erve Deperman

Samen met (particuliere) eigenaren van agrarische- en natuurgronden werkt waterschap Vechtstromen in Noordoost-Twente aan maatregelen om droogte en verdroging het hoofd te bieden.

Als het op de watervoorziening aan komt, is de regio een kwetsbaar gebied. De hooggelegen zandgronden, het grootste deel van het gebied, zijn volledig afhankelijk van regen en aanvoer van water uit de Dinkel. In tijden van extreme droogte treden daarom snel problemen op voor de natuur en landbouw.

Schultenwolde en Erve Deperman

Het project omvat meerdere deelgebieden. Afgelopen jaar zijn de werkzaamheden op landgoed Schultenwolde in Tubbergen en Erve Deperman in Reutum afgerond.

Schultenwolde is zo ingericht dat bij hevige regenval het water langer kan worden vastgehouden in het gebied zelf. Er zijn diverse watergangen, beekjes, ondieper gemaakt of gedempt. Hiermee wordt droogte en verdroging van de grond tegen gegaan en ontstaat een betere leefomgeving voor planten en dieren.

Op het Erve Deperman is de Lange Matenbeek natuurlijker ingericht. De beek is in de jaren ’70 bekleed met klinkers. Zo stroomde het water snel door zodat de landbouwgronden niet overstroomden. Echter voor (water) dieren en planten was dit geen ideale situatie. Daarom zijn de klinkers verwijderd en heeft het water meer ruimte gekregen. Een oude vloeiweide is ingericht om water tijdelijk op te slaan. Ook is het struinpad Deepinksteg hersteld.

Reacties