‘Koning der weidevogels’ vernoemd naar overleden oud-voorman VNO-NCW, Hans de Boer

Klaske de Boer wikkelde er geen doekjes om; het was een emotioneel moment.

Haar man, Hans de Boer, overleed begin dit jaar plotseling. Vier maanden eerder, in september vorig jaar, was hij met pensioen gegaan na jarenlang als voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW actief te zijn geweest.

Steun

Beiden steunen de actie Red de Grutto van Vogelwerkgroep Geesteren al enige tijd met kracht. Het lot van de weidevogels ligt hen na aan het hart. Ze groeiden op in een weidevogelgebied en ze houden zeer van deze typisch Nederlandse vogel.

Klaske was dan ook zeer verguld met het vernoemen van een grutto naar haar overleden man. Het is de eerste grutto en wellicht de enige die dit jaar voor de vogelwerkgroep wordt geringd. Vorig jaar is eveneens slechts een grutto geringd.

Onderzoek

Dat ringen gebeurt voor onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Leonard Rouhof, gebiedscoรถrdinator en projectleider weidevogels in Noordoost Twente, ringde de grutto in het rustgebied.

Reacties