Droogte geen probleem meer: Vogelbeschermers lanceren nieuw irrigatieproject met boeren

Foto: Vogelwerkgroep Geesteren

De open dag van Vogelwerkgroep Geesteren en Natuur en Milieu Overijssel is uitstekend geslaagd.

Lokaal bekende vogelspotters zoals Johan Stegeman uit Harbrinkhoek en Gerrit Schepers uit Vriezenveen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Veldbiologie bezochten de Kotkampsweg in Geesteren, waar een proef met weilandirrigatie op het land van boer Chiel Kamphuis gestart is. Op dit perceel van zes hectare groot zijn jaarlijks tot acht grutto’s te broeden op net zoveel nesten.

Gegarandeerde opbrengst

“We hadden meer bezoekers kunnen ontvangen, maar we zijn toch zeer tevreden met de belangstelling. We krijgen ons project onder de aandacht van steeds meer belangstellenden, onder wie zeker ook boeren”, zegt voorzitter Hennie Schröder van Vogelwerkgroep Geesteren.

Het nieuwe project met weilandirrigatie komt zowel boer als weidevogel ten goede, claimen de vogelaars. Boeren krijgen het systeem aangelegd als zij tenminste 25 procent van het geïrrigeerde land kruidenrijk inzaaien en voor weidevogels beschikbaar stellen. Schröder: “De boer heeft hierdoor echt een enorme opbrengstschade. Maar door het overige weiland te gaan irrigeren, uniek in Nederland, zal de opbrengst hier verdubbelen! De boer gaat er per saldo op vooruit en heeft een gegarandeerde opbrengst. Droogte is voor hem geen probleem meer. We streven ernaar, dat intensieve landbouw en weidevogels hand in hand kunnen gaan.”

Droogte

Extra water, vooral gedurende droge zomers, betekent een flinke stijging van de grasopbrengsten. Iets wat als voer voor het vee dient. De opbrengst kan zelfs verdubbelen, zo verwachten deskundigen.

Het project weilandirrigatie krijgt steun van de gemeente Tubbergen, waterschap Vechtstromen en Landschap Overijssel.

 

Reacties