Albergen krijgt een steeds mooiere smoel

Albergenaren moeten ook in 2030 nog met trots kunnen zeggen dat ze in Albergen wonen en een groep vrijwilligers is hard bezig het dorp te verfraaien.

De gemeente Tubbergen wil met de Mijn Dorp-projecten dat bewoners zelf aangeven hoe hun dorp er in 2030 uit moet zien. Inwoners is gevraagd om actief ideeën en initiatieven aan te dragen voor een leefbare, duurzame en mooie kern. In bijeenkomsten die door de dorpsraad van Albergen zijn georganiseerd, is meerdere keren genoemd dat het “geen centrum heeft” en dat “de infrastructuur weinig sfeer laat zien”.

Knelpunten aangepakt

De werkgroep beeldbepalende dorpsgezichten heeft die knelpunten namens Dorpsraad Albergen opgepakt en verder uitgewerkt. Hieruit zijn drie groenprojecten ontstaan:

  • De realisatie van een groene buffer langs het evenemententerrein aan de Ootmarsumseweg.
  • Het versterken van boomstructuur in de groenstroken langs de Zenderseweg. De nieuwe bomen moeten voor een uniforme beeldvorming zorgen en worden gerealiseerd tot aan de Bennekerstraat.
  • Herinrichting van de rotondes die gelden als entree van Albergen. Ze krijgen een groenere invulling met een kunstuiting, waardoor ze een warm welkom in Albergen gaan uitstralen.

Herinrichting Zenderseweg

Het meest aansprekende plan betreft de herinrichting van de Zenderseweg, naar een meer leefbare en uitnodigende omgeving: Het Dorpsplein. De rioolrenovatie aan de Zenderseweg is aanleiding geweest om het hele gebied en de parkeerterreinen tussen de Ootmarsumseweg en de Hoofdstraat (en ’t Wissink) leefbaarder te maken en te vergroenen. In de plannen worden bomen en ander groen gerealiseerd, wordt ruimte gemaakt voor verblijf en ontmoetingen met bankjes en speelaanleidingen en is er ruimte voor een kleine markt.

Ook het zogenaamde Julianapleintje (met de grote kei op de kruising Ootmarsumseweg/Zenderseweg) wordt hierin betrokken. Uiteraard dienen in het gebied de beschikbare parkeerplaatsen bewaard te blijven; dit wordt via aangepast straatwerk gewaarborgd. Door de parkeerplaatsen op te nemen in het plan krijgt het gebied de uitstraling van een dorpsplein waar het goed toeven is. De speerpunten voor het gebied zijn: ontmoeting, groen, gezelligheid, winkels, markt, boodschappen doen, bereikbaarheid en ontsluiting, parkeren, geen/minder verhoogde trottoirs drempels, eenheid/verbinding van het totale traject.

Realisatie deels compleet

In het voorjaar van 2021 zijn de eerste twee groenprojecten reeds gerealiseerd. Op dit moment is er door Rikmanspoel Tuinen een begin gemaakt met het derde project op de lijst: het herinrichten van de rotondes. Het plan dat hieraan ten grondslag ligt is ontworpen door Buro Buitengoed. Naast de groenere invulling wordt er gewerkt met veldkeien. Op een aantal keien is een ‘Alberger Bok’ geplaatst die gemaakt is van Cortenstaal door GB metaal & kunststoffen.

Op deze manier is er een samenwerking ontstaan met Albergse ondernemers. Aan de doelstelling om de uitvoering van de werkzaamheden daar waar mogelijk in Albergen te laten is daarmee invulling gegeven. De Cortenstalen objecten zullen nog verkleuren naar warme bruinrode tint. Omringd door Bremstruiken en een kleurig bloemenmengsel stralen ze hopelijk een warm welkom uit bij de dorpsentrees.

In de laatste maanden van het jaar hoopt de werkgroep ook een begin te kunnen maken met het laatste project op de lijst: het dorpsplein. De stenen zijn inmiddels besteld en als deze geleverd worden gaan we beginnen. Eind maart 2022 hopen ze dat alles klaar is.

Reacties