‘Tijd dat er een frisse wind door duurzaam Vasse waait’

Foto: Redactie

De huidige bestuursleden (Jan Brunninkhuis, Walter Oude Luttikhuis en Jolanda Kemna) van Essenkracht Duurzaam Vasse zijn op zoek naar opvolgers.

Sinds 2018 werken ze samen met Essenkracht Tubbergen om op gemeentelijk niveau de energietransitie per kern nader vorm te geven. De drie vinden het inmiddels tijd voor een ‘frisse wind’ en hopen dat zich nieuwe vaandeldragers zullen melden. Dat kan via Brunninkhuis (tel. 06-10889066).

Duurzaamheidsprojecten aandragen

De Vasser stichting en de directe voorloper hiervan, Energiek Vasse geheten, heeft in de loop der jaren ook financiële middelen weten in te zamelen voor duurzaamheidsprojecten in het dorp. “Het is jammer dat dit geld op de plank blijft liggen en daarom roepen we verenigingen, school, (boeren)organisaties op om met duurzame projecten te komen. Heb je een idee om inwoners uit ons dorp meer bewust te maken over de klimaatverandering? Wil je je club verduurzamen? Of ben je bezig met projecten op het gebied van energiebesparing en -opwekking?”, zo vraagt het bestuur zich hardop af. Deze komen dan mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming. “Wij horen graag de plannen en zijn bereid om eventueel een financiële bijdrage te doen.”

De projectaanvraag (korte omschrijving van het projectdoel, beoogde resultaten en een uitwerking van de financiën) kan via [email protected] worden gedaan. De definitieve bijdrage wordt verstrekt nadat ideeën of investeringen aantoonbaar zijn uitgevoerd.

Reacties