Anne Lansink ‘nieuw’ gezicht armoedebestrijding en -preventie

Per 1 februari is er in de gemeente Tubbergen een ‘nieuw’ gezicht bij Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) voor iedereen die met armoede te maken heeft: Anne Lansink.

Nieuw tussen aanhalingstekens, omdat ze al anderhalf jaar werkzaam is op dit gebied ter vervanging van de (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van Mariska Jogems. Die was vanaf juni 2017 het aanspreekpunt van SWTD voor armoede in de gemeente Tubbergen. Daar komt nu dus verandering in. Anne is in september 2020 als stagiaire begonnen. De welzijnsorganisatie wilde haar niet meer kwijt en nam haar vanaf februari 2021 in dienst als ‘sociaal werker vrijwillige inzet en verenigingen’ in de gemeente Dinkelland. Vanaf oktober 2021 nam ze de taken van Mariska als sociaal werker Armoede volledig over.

In de afgelopen driekwart jaar voerden Mariska en Anne de functie samen uit, waarbij laatstgenoemde vooral het contact met alle cliënten voor d’r rekening nam. Anne: “Ik hoor vaak dat mensen niet weten dat er ook in onze gemeenten armoede is. Voordat ik bij SWTD werkte had ik er geen idee van dat er verschillende inwoners in de gemeente Tubbergen zijn die van het sociaal minimum moeten rondkomen.” Gelukkig zijn er verschillende (vrijwilligers)-organisaties, zoals de Voedselbank, Stichting Leergeld, de Verjaardagsbox, SKDT en de PCI die zich samen met SWTD inzetten voor armoedepreventie.

Direct contact

Als sociaal werker armoede is Anne een wegwijzer in het web van mogelijkheden. “In de afgelopen tijd heb ik kennis gemaakt met de organisaties en voorzieningen die inwoners kunnen ontlasten rondom de zorgen van hun financiële situatie. Zo zijn er bijvoorbeeld voorzieningen die er, in een gezin waarbij er onvoldoende geld is, voor zorgen dat de kinderen weer mee kunnen doen met een sport, op schoolreisje kunnen of hun verjaardag kunnen vieren. Maar ik begrijp goed dat het lastig kan zijn om zelf de juiste hulp te vinden als je in een moeilijke financiële situatie zit. Ik vind het fijn om mensen hierbij te kunnen helpen. Dat geeft mij voldoening.”

Anne heeft al veel verschillende situaties op het gebied van armoede gezien. “Er is niet één ‘soort’ inwoner die in armoede leeft. Er zijn mensen die hard werken en maar net rondkomen van hun verdiende geld. Maar er zijn ook gezinnen die door een plotselinge verandering, bijvoorbeeld ziekte, verlies van de partner of werkloosheid, een ander en lager inkomen hebben gekregen.” Anne vindt het daarom belangrijk om goed contact te hebben met de inwoners die bij het team armoede van SWTD bekend zijn. “Elke situatie is anders. Door de persoonlijke situatie te kennen kan ik goed meekijken welke hulp nodig is, en welke voorzieningen of organisaties hierbij kunnen helpen.”

Preventie

Anne is niet alleen bezig met de bestrijding van armoede, maar zet zich ook in voor de preventie hiervan. “Door het thema bij alle inwoners van de gemeente onder de aandacht te krijgen hoop ik dat mensen die hulp nodig hebben, zich eerder melden. Mariska Jogems zegt hierover “Schaamte is vaak een reden dat mensen niet bij ons aankloppen, terwijl wij juist geen oordeel hebben en niks van mensen hoeven. Ik zeg altijd: wij komen niks halen, wij komen alleen iets brengen. Dat maakt vaak wel het verschil met andere instanties van wie de inwoners hun inkomen krijgen bijvoorbeeld. Daar zitten allerlei verplichtingen aan, die wij de mensen niet op hoeven te leggen.”

Mariska kijkt met een goed gevoel terug op de periode dat zij inwoners in armoede heeft kunnen helpen. “Mijn taak was nog niet klaar, ik had nog enorm veel ideeën, dromen en plannen voor de inwoners die het financieel zwaar hebben. Helaas dwingt mijn gezondheid mij om het thema los te laten. Gelukkig kan ik het met een gerust hart aan Anne overdragen. En mocht ze me nodig hebben, ik blijf binnen SWTD werkzaam en kan achter de schermen nog wel iets betekenen.”

SWTD is positief over de toekomst van dit het belangrijke thema binnen de organisatie. Voor dit onderwerp waarbij het om vertrouwen gaat, is het belangrijk dat er één aanspreekpunt is. Anne is hiervoor, samen met collega Astrid in de gemeente Dinkelland, de aangewezen persoon. Contact kan via [email protected] of tel. 06-51833202. Binnenlopen op werkdagen (9-12 uur) bij Schakel in het gemeentehuis van Tubbergen kan natuurlijk ook.

Reacties

Cookieinstellingen