Dinkelland en Tubbergen weer bij veiligste gemeenten van Nederland

Foto:

Net als voorgaande jaren behoren de Twentse gemeente Dinkelland en Tubbergen tot de veiligste van Nederland, zo maakt het CBS bekend in de jaarlijkse Veiligheidsmonitor.

Beide gemeenten kenden met 5 per 1.000 inwoners het kleinste aantal geregistreerde gevallen van diefstal, inbraak, vernieling of geweld. Ook in Dalfsen bleef het hier bij. Het gemiddelde ligt op 25 geregistreerde misdrijven. Amsterdam spant opnieuw de kroon met 49, door bijna 43.000 gevallen.

Traditionele criminaliteit daalt

Landelijk daalde het aantal mensen dat slachtoffer was van traditionele criminaliteit tussen 2012 en 2021 met 43 procent. Het aantal misdrijven dat de politie op dit gebied registreerde nam met 52 procent af. In de gemeente Dinkelland is de daling 73 procent, in Tubbergen 63 procent.

Het kleinst was de daling in de regio Rotterdam, met 32 procent minder slachtoffers en 48 procent minder registraties. De traditionele criminaliteit is in de dichtbevolkte regio’s in de Randstad de afgelopen tien jaar minder gedaald dan in andere delen van het land. Vooral in Limburg, Oost-Brabant en Oost-Nederland was de afname groter.

Meer mensen daarentegen zijn slachtoffer geworden van online criminaliteit: 15 procent had in 2021 te maken gehad met online criminaliteit, in 2019 was dat 13 procent. Bij online criminaliteit gaat het in dit geval alleen om online aan- en verkoopfraude, online identiteitsfraude, hacken en online pesten.

Reacties

Cookieinstellingen