Jules Lucas – My home is my castle

Foto: Redactie

Voor mijn afstuderen mocht ik ooit onderzoek doen naar traditionalisme en de rol van het ornament daarin. Dat was niet mijn favoriete onderwerp, maar ik heb er wel veel van geleerd en inzicht gekregen in de belevingswereld van de gezellige woonconsumens.

In deze tijd van globalisering en hybride samenlevingen grijpen we steeds vaker terug op wat we al kennen. Dat lijkt enige zekerheid te geven, maar dat is natuurlijk niet zo. Sommigen kunnen dat in een retroreligieus gevoel kwijt. Anderen hebben daar wat meer aardser zaken voor nodig. De dertiger jaren refereert aan dat soort van vervlogen nostalgie die we alleen nog één keer in de 18 jaar ervaren bij de Elfstedentocht of bij Linda de Mols ‘Ik hou van Holland’ natuurlijk. Ook wordt er van uitgegaan dat met name het internet hieraan heeft bijgedragen. Internet heeft heel veel vaste waarden en ankerpunten losgeslagen en de waarheid blijkt, voor zover die dat al niet was, vloeibaar te zijn.

Mensen zoeken dus naar vaste waarden en een vertrouwde basis om vanuit te leven. Traditioneel voelt vertrouwd en geeft een solide basis, zo denk men. Dat is van alle tijden en is misschien wel goed, maar levert niks nieuws op. Dan blijven we kopiëren van wat we al genoeg hebben. Niet nog een weer een keer een dorpse boerderette in een woonwijk zetten. Wat nou als we gaan zoeken naar een leefomgeving die wel dat gevoel geeft, maar toch de uitstraling heeft van de 21e eeuw, waarin we leven. Juist dan ontstaan er interessante nieuwe oplossingen. Daar probeer ik als architect altijd naar te zoeken als mij de kans wordt geboden. Dat levert nagenoeg altijd een resultaat op wat meer is dan je vooraf had bedacht. Als je als opdrachtgever de kans krijgt om hier over na te kunnen denken is het een ongelofelijke gemiste kans om dat niet te doen. Mensen onderschatten wat voor positieve invloed een goede (woon)omgeving heeft op je functioneren. Ik daag mensen uit om erover na te durven denken hoe je wilt wonen. Doe dat. Het is een heel interessante zoektocht, je leert jezelf nog beter kennen en je zult er zeker een stuk gelukkiger van worden. Gun jezelf die kans!

Reacties