Open brief LTO over behoud van het landschap

Foto: CC0

De afdelingen van LTO Noord in Twente nemen met een open brief afstand van de kritiek die onlangs losbarstte over het kappen van bomen en uitdunnen van groen.

“De laatste tijd is met regelmaat geschreven en gepraat over ons prachtige landschap in Twente. Een groep burgers heeft in diverse media hun zorg geuit over het behoud van ons mooie landschap. Bij deze zorguiting werd vaak de huidige kapverordening in Twente
betrokken.”

“Als bewoners en ondernemers in dit prachtige landschap zijn wij het volledig eens met het feit dat we in een prachtig uniek landschap werken en dat we daar zuinig op moeten zijn. Ons landschap is niet met andere landschappen in Nederland te vergelijken en dat maakt ons als Twentse boeren trots. Collega’s elders uit het land zijn allen vaak positief onder de indruk van de omgeving waarin wij wonen en ondernemen. Het coulissenlandschap met houtwallen en singels maakt onze bedrijfsvoering specifiek. De singels en houtwallen zijn enerzijds een reden dat wij we genoodzaakt zijn meer behouden te ondernemen als het gaat om bedrijfsontwikkeling en schaalvergroting. Anderzijds is het van meerwaarde voor onze bedrijven door de biodiversiteit en de prachtige werkomgeving. Vooral de biodiversiteit is een onderdeel waar wij de laatste jaren als Nederlands landbouw vanuit allerlei kanten extra aandacht voor proberen te hebben.”

“Als boeren herkennen wij het beeld niet wat door bezorgde burgers wordt omschreven. Het gedane onderhoud aan de houtwallen en singels is in onze optiek niet veranderd, we hebben zoals gezegd juist de laatste jaren door allerlei initiatieven meer aandacht gevestigd op de zorg om biodiversiteit.”

“Betreffende de kapverordening is er in onze optiek weinig veranderd. Het reguliere onderhoud kan gewoon zijn voortgang vinden en zaken die eerder niet mochten, mogen nog steeds niet. Het voordeel van de huidige kapverordening is ons inziens juist minder bureaucratie met bijbehorende tijd en geld. Waardoor de vrijgekomen tijd en geld door de gemeente juist kan worden geïnvesteerd in handhaving die buiten de vrijstelling van de verordening valt.”

“We nemen graag deel aan de voorgestelde dialoog en open discussie, zodat wij onze praktijkervaring kunnen delen en uitleg kunnen geven wat wij als landbouw doen om het landschap te behouden. Hopelijk kunnen we via de dialoog veel zorg weg nemen en samen optrekken aan het behoud van ons landschap. Want het is in ieders belang om een vitaal platteland te behouden met behoud van ons landschap.”

Reacties