Henk Wessels – Voor spek en bonen?

Foto: PvdA Tubbergen

Het is natuurlijk niet leuk als een journalist van de regionale krant vindt dat je als fractie voor spek en bonen meedoet in de gemeenteraad. Het is nog vervelender dat hij gedeeltelijk ook nog eens gelijk heeft…

De samenstelling van de Tubbergse gemeenteraad is al jaren zo dat het CDA de absolute meerderheid heeft. In een campagnebijeenkomst hebben we als PvdA fractie kiezers al eerder opgeroepen om te zorgen voor meer balans in de gemeenteraad. Besluiten worden anders alleen in de CDA-fractievergadering genomen. De commissies en de raadsvergadering die er op volgen zijn slechts voor de bühne.

Helaas heeft het volk gekozen en klonk al snel na het bekend worden van de verkiezingsuitslag het cliché dat ‘de kiezer altijd gelijk heeft’. Als je daarbij bedenkt dat de andere kleinere partijen als Gemeentebelangen/VVD en Dorpen Centraal ook nog met hun zeteltjes aanschoven bij de coalitie, moge duidelijk zijn dat we als PvdA-fractie getalsmatig inderdaad voor spek en bonen meedoen.

Maar, er is ook nog een andere kant dan de kille cijfertjes. Inhoudelijk hebben we als PvdA-fractie de mogelijkheid om zaken op de raadsagenda geplaatst te krijgen, ondanks de numerieke minderheid. Daar hebben we in de afgelopen jaren volop gebruik van gemaakt. Na diverse moties van de PvdA-fractie vanaf 2013 is er langzaam aan een armoedebeleid van de grond gekomen in onze gemeente. Na lang volhouden van de PvdA is de wethouder uiteindelijk akkoord gegaan met het terugbrengen van de asociaal hoge rente op de schuldhulpverlening. Ook is er een armoede coördinator aangesteld, die mensen helpt om gebruik te maken van de regelingen die er zijn voor minima in onze gemeente.

Aansluitend hebben we ook als PvdA-fractie moties ingediend m.b.t. vluchtelingenbeleid en kinderpardon (vanaf 2012). Naast de initiatieven op het gebied van armoedebestrijding en vluchtelingenbeleid hebben we ook als PvdA fractie al jaren geleden het woord biodiversiteit in de gemeenteraad geïntroduceerd. Al in 2013 dienden we onze eerste motie in tegen de teruggang van de bijen. Destijds nog weggelachen door raad en college, maar nu actueler dan ooit. Ook de mooi ingezaaide stroken met wilde bloemen en het ecologisch bermbeheer, waar college en coalitiepartijen nu goede sier mee maken, komen uit de koker van de PvdA-fractie. We houden goede hoop dat voortschrijdend inzicht ook nog gaat leiden tot een aanpassing van het kapbeleid en mogelijk een verbod op de lelieteelt op onze essen. Kortom, getalsmatig doen we misschien voor spek en bonen mee, maar inhoudelijk zijn we de kritische luis in de pels die wel degelijk invloed heeft op de Tubbergse politiek.

Reacties