PvdA botst met CDA over Uelserweg

Uelserweg kruising Drieschichtsweg in Mander
Foto: Google Maps

In het kader van Natura 2000 moeten allerlei maatregelen worden gerealiseerd in het Springendal en het Dal van de Mosbeek.

In het raadsvoorstel van 9 juni 2016 geeft CDA-wethouder Volmerink aan dat het akkoord gaan met een Provinciaal Inpassings Plan (PIP) efficiƫnter en goedkoper is. Daarnaast geeft hij aan dat de gemeente een grote rol blijft spelen bij het PIP.

Letterlijk staat er in het raadsvoorstel: “Maatregelen die worden genomen in het PIP kunnen voor de gemeente dan ook niet als een verrassing komen. De samenwerking met de provincie ten aanzien van Natura 2000 is goed en er is geen reden om aan te nemen dat dit de komende tijd zal veranderen.”

“Bij het opstellen van het PIP wordt de gemeente nauw betrokken.”

Op grond van bovenstaande aannames hebben we als PvdA-fractie (en als hele raad) ingestemd met het PIP. Maar, de werkelijkheid van september 2018 is anders. We werden onaangenaam verrast met de volgende voorstellen:

  • Om grazers te laten grazen in de natuurgebieden aan weerszijden van de Uelserweg, zullen wildroosters worden geplaatst.
  • Bovendien zal de maximum snelheid op de Uelserweg teruggebracht worden van van 60 km naar 30 km per uur.

Deze laatste verkeersmaatregelen vinden we als PvdA-fractie onaanvaardbaar. De Uelserweg is een belangrijke verbindingsweg en moet ons inziens een 60 km weg blijven. Aangezien deze maatregelen voor de CDA-wethouder kennelijk niet als een verrassing kwamen, heeft hij nog wel iets uit te leggen…

Reacties