‘Meneer Buurman’

Visualisatie van bouwplan De Esch in Tubbergen
Foto: Building Design

‘Het geld ligt op straat, alleen moet je het wel zien liggen’ zei mijn vader vroeger. En dat is voor sommigen geen probleem.

Er zijn namelijk nogal wat activisten die verder kijken dan hun neus lang is. Door het stelselmatig aanschrijven van gemeenten met verzoeken en bezwaren hebben zij een gat in de markt ontdekt. Normaal gesproken wil je graag een reactie over een dergelijk verzoek, maar in dit geval liever niet of te laat, waardoor de klager dan een schadevergoeding kan eisen. Dit kan door een veelvoud van aanvragen een aardig zakcentje opleveren. Het is niet strafbaar en er wordt voorlopig ook geen actie ondernomen tegen dergelijk handelen. Ook normen en waarden tellen kennelijk niet.

Tot zover niets nieuws.

In de gemeente Tubbergen is een vergelijkbaar handelen aan de orde, maar hier gaat het kennelijk niet zozeer om een daadwerkelijke schadevergoeding (bezwaarmaker zit er volgens insiders wel warmpjes bij) maar om prestige of om zand te strooien in de raderen van de gemeente. Wie het weet mag het zeggen. Zo is het sinds jaar en dag bekend dat een niet nader te noemen meneer tegen alles en iedereen bezwaar maakt bij de gemeente Tubbergen. Vaak vindt hij ook nog medestanders zodat een gezamenlijk statement kan worden gemaakt. Zelf denk ik dat bijna alle bestuursrechters tot aan de Raad van State toe hem wel kennen. Het houdt bestuurders scherp zou je denken, maar er is ook een spreekwoord dat zegt: “één gek kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden.” Dus mag u zelf de voorkeur aankruisen. Dat is dan weer het mooie aan ons tolerante Nederland. Niets is te gek en vrijheid boven alles.

Een van de vele bezwaren van meneer is gericht tegen het plan ‘De Esch’ in Tubbergen. Deze unieke nieuwe woonwijk in hartje Tubbergen is met ziel en zaligheid ontworpen door plaatselijke ondernemers met aantoonbare kennis en kunde. Toch is dit plan tot op het hoogste niveau der rechtspraak “uitgevochten” vanwege bezwaren in elke denkbare vorm. Veelal futiliteiten of niet ter zake dienende argumenten werden aangevoerd om het plan te cancelen. Helaas voor de bezwaarmakers gaat het plan De Esch gewoon door, zij het met aanzienlijke vertraging. De extra kosten die daardoor zijn veroorzaakt kunnen helaas niet worden verhaald. Zelf ben ik ook wel benieuwd naar alle proceskosten. Gelet op de wetgeving rondom bezwaar zullen deze m.i. voor rekening komen van de gemeente Tubbergen (belastingbetaler). Na een leven lang procederen hebben we nu niet meer alleen een ‘luis in de pels’ voor de gemeentebestuurders maar ook voor de inwoners van Tubbergen en bovenal voor de nieuwe bewoners van De Esch.

Voor zover bekend is het laatste bezwaar van meneer gericht tegen de afwijzing van zijn eigen natuurbegraafplaats. Hopelijk krijgt meneer een keer gelijk; dan wordt hij later in ieder geval niet mijn Meneer Buurman.

J. Kwibus, Tubbergen

Reacties

Cookieinstellingen