Notulen

Foto: CC0

17 februari 2023

Geachte Schaop’nboll’kes,

Ook in Tubbergen wordt er gelekt, nou ja niet alles, maar wel veel. Of dat met de komende provinciale Statenverkiezingen of met het carnavalsfeest te maken heeft is nog de vraag, maar geruchten verspreiden zich razend snel in een dorp als Tubbergen. Toch een mooi vak, zo’n buutreedner.

Wie goed luistert naar al die grapjassen tijdens het gala, hoeft volgende week 22 februari 19.30 uur niet naar de openbare gemeenteraadsvergadering.

Het gonst van de geruchten in Tubbergen nu ‘gelekt’ is dat alle perikelen in Tubbergen en Albergen in slechts één vergadering worden opgelost. Het lijkt er op dat het merendeel van u dit weekend carnaval kan vieren zonder politieke zorgen, al zal een enkeling diep onder de dekens kruipen. Voor de een proost en de ander beterschap dan maar.

Hier volgt de prognose van de aanstaande gemeenteraadsvergadering:

AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Vragenuurtje
 5. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 31 januari 2023
 6. Vaststellen lijst ingekomen stukken
 7. Centrumberaad Tubbergen – Afwegingskader
 8. Accountantscontrole 2023-2026
 9. Afscheid raadslid of wethouder
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Punt 1.

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Als eerste vraagt zij wie vanavond voor haar de BOB wil zijn en haar thuis de trap opdraagt. Er zijn geen liefhebbers, dus de notulist is weer de Sjaak. Dan verzoekt zij om kort te debatteren. Per slot van rekening zitten we in carnavalstijd en dan geldt elk uur, dat we niet in de kroeg zitten, als verloren.

Punt 2.

De agenda behelst: AZC, functioneren Ursula, Johan Kemperink, museum, bestrating centrum, renovatie gemeentehuis en brieven COA.

Punt 3.

De voorzitter deelt mede dat er vanaf 21 uur is gereserveerd bij Ruud.

Punt 4.

Er is ‘n vraag over het nieuwe kerkhof, maar die blijft voorlopig in de doofpot net als de sluiting.

Punt 5.

De besluitenlijst van de openbare vergadering van 31 januari jongstleden is spoorloos. De Wet openheid overheid (voorheen WOB) zal t.z.t. zichtbaar maken wat er is behandeld. Zeg maar net als bij de AZC-onderhandelingen.

Punt 6.

Ingekomen hamerstukken lopen parallel met agendapunt 2 en worden hieronder weergegeven in lijst A t/m G. Deze worden met meerderheid van stemmen en zonder discussie aangenomen. Punt C. wordt zelfs unaniem goedgekeurd.

A. het AZC in Albergen krijgt een einddatum, ingaande per direct. De verbouwingskosten á 160.000 euro van ‘t Elshuys worden betaald door mevr H. de Haan uit Albergen. De cheque is al onderweg.

B. Ursula krijgt een derde kans om haar periode af te maken.

C. Johan Kemperink wordt gedurende de bouw van het Weleveld overgeplaatst naar Denekamp.

D. de firma Hoek verbouwt een woning aan de Maatweg tot Twents Bezwaarschriften Museum.

E. het centrum van Tubbergen wordt geasfalteerd en alle drempels en obstakels in het hele dorp verdwijnen op verzoek van Syntus Twente.

F. goedkeuring aan renovatie ambtenaren-toiletten gemeentehuis.

G. binnengekomen brieven van het COA worden niet meer geopend, zodat de norm ‘wij weten van niets’ gehandhaafd kan blijven.

Punt 7.

Rondom het centrumberaad wordt voorgesteld om het bestaande gemeentehuis te behouden. Met de nieuwe 140.000 euro kostende toiletten kan het gemeentehuis nog zeker 30 jaar mee. Nieuwbouw wordt verplaatst naar 2053 voor zover het dan nog nodig is i.v.m. het nieuwe gewest Twente.

Punt 8.

De accountantscontrole 2023-2026 wordt overgedragen aan de firma Hendriksen. Accountants zijn immers wél terzake deskundig. De betreffende wethouder kan dan altijd verwijzen naar deze firma, zodat achteraf ook hier kan worden volstaan met de norm ‘daar weten we niets van’.

Punt 9.

Er verschijnt een grote doos (wasmachine) in de zaal met daarin iemand die afscheid neemt van de politiek. M/V wil graag anoniem afscheid nemen. Daarom wordt uit respect de doos niet geopend al worden nog wel een paar ‘bijzondere verdiensten’ vermeld, waaronder een leugentje; “daar weten we niets van”.

Punt 10.

Gelet op de tijd wordt de rondvraag geannuleerd. We zijn immers al ruim een uur bezig.

Punt 11.

De voorzitter sluit de vergadering en verzoekt alle leden tijdig aanwezig te zijn op de eerstvolgende vergadering van 28 maart a.s. met als belangrijkste thema, de eerste kiesronde van de nieuwe burgemeester mevr. Hendrikje de Haan.

Einde vergadering 20.45 uur.

In polonaise (met Noortje voorop) naar Ruud… Alaaf!

Notulist

J. Kwibus

Reacties

Cookieinstellingen