Familie uit Albergen in een ‘levende hel’ door ex-vriend van dochter

Rechtbank in Almelo
Foto: Mark Mensink

Een man uit Enschede zit al enige tijd in voorarrest op verdenking van het plegen van een handjevol misdrijven, gericht tegen zijn voormalige schoonfamilie en huidige partner. Hij moest hiervoor vanmorgen bij de meervoudige strafkamer in Almelo verschijnen, dat er behoorlijk de handen vol aan had.

De 29-jarige Enschedeër Nicky V. wordt ervan verdacht dat hij de goede naam van een echtpaar en hun jongste dochter uit Albergen, waarmee hij tot bijna 5 jaar geleden een relatie heeft gehad, besmeurd zou hebben door in en rond het dorp aanplakbiljetten op te hangen met hierop voor de Albergenaren zeer beledigende teksten. De man van het stel dat met de beledigingen geconfronteerd werd, is bovendien met naam en toenaam vermeld i.c.m. woorden als ‘satan’ en ‘pedo’. De verdachte plakte deze uitlatingen o.m. op een informatiebord en een bushokje. Dat gebeurde aan de Zenderseweg, de Ootmarsumseweg en de Kloosteresweg. Op zijn Facebook zette hij soortgelijke insinuaties en verwensingen. Daarnaast zou hij volgens de aanklacht de desbetreffende dochter en haar moeder van het Albergse stel in april van dit jaar op straat te Almelo met gebalde vuisten en een mes hebben bedreigd. “Kuthoer, ik krijg je nog wel”, zei hij daarbij toentertijd.

Al direct bij aanvang van de zitting uitte de jongeman zich opnieuw zeer negatief over zijn ‘doelwitten’. Zelf geeft hij nauwelijks blijk van medeleven, in tegendeel. Meerdere malen richtte hij zich dreigend tot de familie, dat op de publieke tribune plaats had genomen. Hierbij sprak hij in termen van “Allah is alwetend”, “Moge de heer u genadig zijn” en “Pas maar op”.

Stalken en bedreigen

De verdachte gaf – na zelf enige tijd te hebben gesproken over zijn gedragingen – aan uit zelfbescherming niet te gaan luisteren, terwijl de slachtoffers van hun spreekrecht gebruik wilden maken. Hij maakte hen voorafgaand aan deze verklaringen al uit voor satanistische leugenaars. Omringd door een viertal agenten werd hij enigszins rustig voor een tijdje afgevoerd.

“Het was net alsof hij ons er stond op te wachten”, zei dochter Elise over de keer dat ze in Almelo ging winkelen met haar moeder en zij door hem bedreigd werden. “Ik zag het mes en dacht: dit is het dan, mijn einde.” Ze gaf aan zwaar getraumatiseerd te zijn en haar complete leven af te stemmen op een hernieuwde confrontatie met haar ex-vriend. “Ik ben mij vrijheid en gevoel van veiligheid kwijt. Ik kan niet het leven leiden dat ik wil, door toedoen van hem.”

Moeder Nely onderschreef wat er plaatsvond in Almelo en zei dat ze ook een trauma heeft opgelopen door de stalking en de dreigementen van de verdachte. “Nicky heeft jarenlang deel uitgemaakt van ons gezin en we hebben hem overal mee geholpen. Tot 2 jaar geleden vond ik hem zielig, totdat hij mijn man mishandelde.” Ze hoopt dat de verdachte in elk geval psychische hulp als straf krijgt opgelegd.

Beide slachtoffers zijn bang dat de Enschedeër henzelf of een ander gezinslid iets aan zal doen, doordat hij de waarheid en zijn eigen waanideeën niet van elkaar weet te scheiden. Zo beschuldigt hij zijn voormalig schoonvader ervan op de zolder van diens bedrijf een “contraptie” te hebben gebouwd dat volgens hem in werkelijkheid zou dienen als “kerker”.

Naast de strafbare feiten in de gemeente Tubbergen stond de man ook terecht voor de mishandeling en bedreiging van zijn vriendin, eind 2015 en begin 2016. Dat is volgens het OM in Lonneker gebeurd. Zij is intussen naar eigen zeggen bevallen van hun zoon.

Psychisch onderzoek

Na een schorsing kwamen de rechters tot de slotsom dat de verdachte in elk geval eerst psychisch onderzocht moet worden bij observatiekliniek Pieter Baan Centrum. Of hij hieraan mee gaat werken, is afwachten. Zelf gaf Nicky aan dat niet te willen doen.

Bij het definitief afvoeren ging het alsnog mis en moest de parketpolitie ingrijpen om hem ervan te beletten dat hij wederom tegen de Albergenaren zou uitvallen. Nog voor iedereen in de zittingszaal duidelijk hoorbaar ging het tafereel achter gesloten deuren verder.

De rechtszaak gaat vermoedelijk op 3 november om 16.00 uur verder.

Reacties