Ondernemers opgepast: verhulde reclamecontracten in omloop

De brief en enveloppen van European Business Number (EBN)
Foto: Redactie

Afgelopen dagen maken verschillende bedrijven weer melding dat zij een Engelstalige ‘offerte’ hebben ontvangen van een bedrijf genaamd European Business Number (EBN), dat volgens de contactgegevens in Hamburg gevestigd is.

Het schrijven is om meerdere wijzen misleidend. De opmaak van de brief alsmede het lettertype komen in eerste instantie over als een officieel stuk van de Europese Unie, dus alsof het daadwerkelijk van een erkend EU-bureau afkomstig zou zijn. Daarnaast staan enkele bedrijfsgegevens van de ontvanger voorgedrukt op de papieren en wordt nauwelijks duidelijk dat het een opdrachtverstrekking gaat als iemand alles invult, om de ware aard van deze poststukken zo veel mogelijk te verhullen.

Al heeft EBN eerder vergelijkbare stukken rondgestuurd en wijkt de meest recente versie van het advertentiecontract daar net iets van af, het doel van deze oplichtingspraktijken is nog altijd hetzelfde: zodra een persoon de gevraagde informatie invult en daarna retourneert, volgen er een boel facturen.

Werking van deze oplichting

EBN probeert op deze wijze misbruik te maken van (goedgelovige) bedrijfsmedewerkers die ervan uitgaan dat de informatie gecontroleerd moet worden en waar mogelijk aangevuld. Niets is echter minder waar. Wie een handtekening zet en de gevraagde gegevens invult, zit voor 3 jaren vast aan een soort abonnement van €890 per jaar. Dit wordt volgens de kleine lettertjes ook nog eens jaarlijks verlengd, tenzij er 3 maanden voor het einde een schriftelijke opzegging volgt.

Advies

Aangezien er geen verplichting is om op de EBN-brief te reageren, kan deze gewoon bij het oud papier. Mocht iemand onverhoopt toch een reactie hebben gegeven, diegene heeft daarna nog 14 dagen de tijd om per aangetekende brief op te zeggen. Vraag daarin ook om een schriftelijke bevestiging van die opzegging om enig dispuut daarover te voorkomen.

Reacties