Vogels, netten en geld aangetroffen in onderzoek naar illegale vogelhandel

Foto: Politie

Tijdens een onderzoek naar de illegale vangst en verkoop van vogels hebben de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), politie, jachtopzichters en provincie Overijssel de afgelopen maanden vangnetten, verschillende soorten, levende vogels, vuurwapens en contant geld in beslag genomen.

Na een melding trof de politie eind november vorig jaar op een terrein in de gemeente Tubbergen een aantal zogeheten mistnetten (zeer fijnmazige netten) aan. De netten waren opgesteld om er vogels mee te vangen. Daaronder stonden kooitjes met levende lokvogels erin. Nader onderzoek door de NVWA, politie en provincie Overijssel leidde een maand later tot de vondst van nog meer opgestelde mistnetten en beschermde vogels.

Functioneel Parket

Het onderzoek naar de illegale vangst en verkoop van vogels loopt nog en staat onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

In het strafrechtelijk onderzoek zijn half februari 2 woningen, bedrijfsschuren en omliggende terreinen doorzocht. Daarbij werden opnieuw vogels en mistnetten aangetroffen. Ook namen politie en NVWA vuurwapens en 40.000 euro aan contant geld in beslag.

In totaal zijn er tot nu toe 100 meter aan opgestelde mistnetten en 96 vogels in beslag genomen. Het gaat om o.a. putters, sijzen, goudvinken en koperwieken. De inbeslaggenomen dieren zijn ondergebracht bij een gespecialiseerde opvang.

Risico illegale handel

Er is een levendige handel in vogels. Helaas ook voor een deel illegale handel. Het kan dan gaan om beschermde inheemse en uitheemse vogels die in het wild zijn gevangen. Door de manier waarop ze worden gevangen en vervoerd sterven veel vogels. Eenmaal in gevangenschap vliegen sommigen zich dood tegen het gaas in een volière waarin ze worden gehouden of komen om door honger omdat ze niet het voedsel krijgen dat ze gewend zijn.

Illegale handel in vogels is een gevaar voor de biodiversiteit en brengt vaak dierenkwelling met zich mee. Daarom pakt de overheid deze illegale handel aan.

Reacties

Cookieinstellingen