Gemeente hoopt op impuls voor bouwwereld door verlaging grondprijs

Foto:

Als de gemeenteraad ermee instemt, zullen de grondprijzen in de gemeente Tubbergen bijna 10% dalen. Dit maakt wethouder Jos Harmelink gisteren bekend, tijdens de opening van de Woonbeurs in ’t Oale Roadhoes. De gemeente hoopt hiermee een structurele impuls aan de woningmarkt te geven.”We staan aan de vooravond van de afgifte van nieuwe bestemmingsplannen. Daarom is dit een mooi moment om een woonbeurs te organiseren”, aldus Harmelink tijdens zijn openingswoordje. “Afgelopen dinsdag heeft het college de nieuwe grondprijzen vastgesteld. Maxime Verhagen van Bouwend Nederland heeft de gemeenten opgeroepen de grondprijzen te verlagen. Het gat met bestaande huizen wordt anders te groot, zo gaf hij aan. En hij wordt dus op zijn wenken bediend. Onze gemeente heeft een taxatie laten verrichten door marktpartijen en dat heeft geleid tot een daling van de grondprijzen met bijna 10%. De kavelprijs in de kleine kernen was tot maart 2012 vastgesteld op €242. Die is toen verlaagd naar €200. In de grote kernen gaat de kavelprijs nu van €242 naar €220 per m2. Voor kleine kavels tot 225 m2 bedraagt de kavelprijs 80% van deze waarde. Het college hoopt dat de bouw hiermee een impuls krijgt.”

In Het Financieele Dagblad bepleitte Verhagen onlangs dat een afwaardering van de grondprijzen op ontwikkelingslocaties die gemeenten in hun bezit hebben. Gemeenten kunnen er zo voor zorgen dat nieuwbouw goedkoper wordt. Dat zou voor de bouwsector een stevige impuls kunnen betekenen.

2013-11-16-10

De wethouder stipte ook nog even het op peil houden van de leefbaarheid aan. “Als je hier wilt wonen, dan moet je er nu voor gaan. We zitten niet in een armlastige gemeente. Samen kunnen we de lokale bouw weer vlottrekken. We gaan geen gekke dingen doen, maar lef is op dit moment nodig. Het college is bereid de nek uit te steken. Als er geen medebouwer is, werken wij mee zodat de aannemer de andere woning bouwt en de kavel pas hoeft af te rekenen nadat de woning verkocht is. Hij hoeft slechts de BTW te betalen. We maken flexibele bestemmingsplannen. Herverkavelen kan dan zonder dat het bestemmingsplan hoeft te worden aangepast. De klant is koning. We gaan meer maatwerk leveren.”