Staatssecretaris Weekers: Tubbergen heeft WOZ goed op orde

De gemeente Tubbergen bepaalt de WOZ-waarde van woningen volgens de regels. Dat zegt de Waarderingskamer, de instantie die toezicht houdt op de gemeenten. “Toch leuk dat we daar een compliment over krijgen”, zegt een trotse wethouder van financiën Tom Vleerbos als reactie op het nieuws.Van de 408 gemeenten die op 1 november zijn beoordeeld, doen 248 gemeenten – waaronder Dinkelland en Tubbergen – het goed en 80 naar behoren.

Het oordeel ‘kan verbeterd worden’ geldt voor 71 gemeenten en bij 9 gemeenten moet de uitvoering ‘dringend verbeterd worden’. In die laatste categorie vallen gemeenten als Harlingen, Oss, Uden en Veghel.  “Het komt erop neer dat deze samenwerkingsverbanden hun administratie niet op orde hebben”, aldus een woordvoeder van de Waarderingskamer. In de administratie moet, naast het bouwjaar en de grootte van het pand, ook worden aangegeven wat de staat van onderhoud is. Dan gaat het bijvoorbeeld om de vraag hoe oud is het huis en of er wel/geen centrale verwarming is. Dat maakt namelijk veel uit voor de waarde van een woning en dus ook voor de hoogte van belastingen. Die gegevens ontbreken, waardoor het kan voorkomen dat gemeenten de waarde van een woning hoger inschat dan zou moeten.

Bepaling WOZ-waarde
De gemeente stelt de WOZ-waarde vast naar het prijspeil op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waardepeildatum.

De gemeente ontvangt van het Kadaster van alle verkochte woningen de verkoopcijfers en analyseert deze gegevens. De gemeente krijgt hierdoor een beeld van de gerealiseerde verkoopprijzen in relatie tot de verkochte woningen. Hieruit kan zij factoren afleiden die de waarde van de verschillende woningen bepalen.

Belasting
De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de vaststelling van de hoogte van diverse belastingen, zoals de OZB op onroerend goed, waterschapsbelasting, successierechten en – in het geval van bedrijven – vennootschapsbelasting.