Gemeentebelangen/VVD begint jongerenafdeling

In de huidige gemeenteraad zijn jongeren zwaar ondervertegenwoordigd, terwijl dit toch eigenlijk een afspiegeling van de maatschappij behoort te zijn. Daarnaast zijn er vele onderwerpen die met de toekomst van de jeugd te maken hebben. “Dus hoe kunnen we hen nou interesseren voor de politiek?”, vraagt Ronnie Haarman, voorzitter van Gemeentebelangen/VVD, zich openlijk af.Volgens de in Fleringen woonachtige mede-eigenaar van adviescentrum Visschedijk te Oldenzaal kunnen ze namelijk wel degelijk invloed uitoefenen op hetgeen om hen heen gebeurt. “Het opleidingsniveau onder jongeren neemt toe. Steeds meer jongeren volgen een opleiding waarbij men zou aannemen dat ook maatschappelijke vraagstukken hun interesse hebben. En gezien de werkstukken, scripties, stages en afstudeeropdrachten is dit ook zo. Wellicht moet er een meer vloeiende lijn komen, waarin onze jongeren langzaam met de (gemeentelijke) politiek in aanraking komen. Daarbij zal het moeten gaan over hun interesses en hoe ze die kunnen be├»nvloeden d.m.v. politiek.”

Voor de partij genoeg reden om een jongerenafdeling op te starten, net als andere partijen al hebben. Daarvoor zijn reeds enkele jongelui in beeld. “Het zijn jongeren onder de 30 jaar. Dit is ook meteen de bovengrens voor nieuwe leden ervan”, legt Haarman uit.

Onlangs heeft er al een kick-off bijeenkomst plaatsgevonden in het gemeentehuis. Het is de bedoeling dat er op korte termijn tenminste 10 jongeren lid worden. “Uiteindelijk moet dit de kweekvijver zijn voor nieuw politiek talent voor Gemeentebelangen of de VVD.” Volgens Haarman volgt er binnenkort meer informatie over de jeugdigen die lid zijn geworden van de jongerenafdeling van GB/VVD en hun plannen, bijvoorbeeld gezien de naderende gemeenteraadsverkiezingen.

Geïnteresseerde jongeren kunnen zich aanmelden via de nieuwe website van de partij.

Cookieinstellingen