Gemeentebelangen/VVD bezoekt innoverende bedrijven in Reutum

Foto:

GB/VVD bezocht afgelopen zaterdag 3 bedrijven in Reutum. De 18-koppige, enthousiaste groep werd om 13.00 uur verwelkomd bij het pas opgestarte kantoor van Inc. Merkbeleving.”Met de presentatie van Bob Egberink werd het ons snel duidelijk dat we hier te doen hadden met een voor Tubbergen geheel nieuwe bedrijfsconcept, namelijk het adviseren van bedrijven in verbetering van de klantvriendelijkheid, zonder veel extra kosten.” Dit is ook een vorm om het concurrerend vermogen van een bedrijf op te schroeven en zich beter te profileren bij de inschrijving voor nieuwe projecten. Bijvoorbeeld bij de inschrijving voor regionale taxiritten kan dit best een rol spelen bij de keuze welk bedrijf dit te gunnen. Bedrijf Brookhuis werkt nu met dit concept. Advisering bij zorginstellingen is nu aan bod hoe de omgang met cliënten te verbeteren, maar tevens ook te adviseren in hoe efficiënt te werken zonder kwaliteitsverlies. De demotiverende verhalen in de media over de alsmaar toenemende zorgkosten drukt zijn stempel ook op de zorgaanbieders. “Optimisten zijn creatiever, dit blijkt duidelijk uit de bedrijfscultuur van dit snel groeiend team van supergetalenteerde idealisten met een sterke visie op dienstverlening, Geen kwantiteit, maar kwaliteit is het bedrijfscultuur voor het bedrijfsleven om de concurrentie het hoofd te bieden en daar zal Inc. ongetwijfeld haar weg vinden”, aldus Gerard Koopman namens GB/VVD.

“Het volgende bedrijf is ook een starter van formaat. De eigenaar Jan Steggink heette ons welkom in zijn kantoorruimte in aanbouw. Een beter weergave van zijn enthousiasme is niet denkbaar”, aldus Koopman. Steggink Infra – Projectmanagement & Advies is in 2006 gestart als ZZP-er en telt nu 12 medewerkers. Zijn adagium is project in de ruimste betekenis van dit woord. Zijn opgedane kennis in bestratingsaanleg, asfaltering, riolering combineert hij nu tot een totaalconcept voor de praktische en theoretische benadering van een nieuw aan te leggen straat/weg in de totale opbouw. “Bij advisering hoort ‘meten is weten’, nu ook daar kan hij aan voldoen. De rapportage zal niet zo ambtelijk met dikke boekwerken zijn, maar praktische rapporten en daar gaat het om. Jan is allergisch voor geldende regels en gewoonten.” Het zoeken naar een win-win situatie voor zijn opdrachtgevers heeft al veel resultaat opgeleverd. Vooral door zijn voorliefde van duurzaamheid worden straatklinkers, zand en grond liefst in de nabijheid hergebruikt om transport naar verdere locaties te vermijden en CO2 te sparen. Hij ziet liefst een beter en doelmatiger communicatie met ambtenaren en smeekt dat ze meer interesse tonen door eens te komen kijken om hun minimale praktijk kennis op te vijzelen. Praktisch denken en teamworking. Dit bedrijf denkt niet richting de nieuwe verkiezing (politiek) maar naar de volgende generatie door duurzaam te werken door recycling. “Leg niet alles onder een maatschappelijke vergrootglas. We hebben behoefte aan ware projectmanagers en niet aan managers aan tafel. Reutum kan trots zijn op zo’n innoverend bedrijf.”

dscf0878

Last, but not least werd het bedrijf van Gebr. Poppink bezocht. Koopman: “Er werd ons verteld ‘wij zijn de doeners’ en de 2 al bezochte bedrijven ‘de voorbereidende werkers voor onze economie’.” Het is een echte familiebedrijf bestaande uit een holding met 4 werk-BV’s. Ongeveer 70 jaar geleden ontstaan door grasmaaien bij de buren is dit bedrijf inmiddels uitgegroeid tot de grootste werkgever van de gemeente Tubbergen, met ruim 200 medewerkers ofwel ‘onze jongens’ – zoals deze familie ze noemt. Het tekent de sfeer van ‘we moeten het met zijn allen doen’. In de loop der jaren zijn er bedrijven bijgekomen met als laatste Gebr. Kleinjan te Daarle. De 4 werkmaatschappijen zijn het loon- & grondverzet, het aannemersbedrijf, landbouwmechanisatie en Alasco dumperbouw. Deze 2 laatste bedrijven zijn aan de Agelerweg gevestigd. Het zenuwcentrum is nog steeds gevestigd aan de Brokmansweg in de vorm van 4 administratieve medewerkers met Irma als de meest voorkomende naam binnen deze conglomeraat. De top van dit mammoetbedrijf is niet zwaar, maar daardoor juist effectief. Het ellenlange vergaderen is bij deze familie vreemd of zoals een der eigenaren het zo plastisch uitdrukte: “we vergaderen wel, maar niet teveel”.

Enkele vergelijkingen met Duitsland komt vlot uit de mond. Een chauffeur in ons buurland kost €16, bij ons €28. Dit is niet te overbruggen en betekent een concurrentienadeel van €12. Daar komt nog bij dat landbouwdiesel (zogeheten rode, goedkopere, diesel) afgeschaft is. De visuele presentatie werd verzorgd door de jongere generatie, te weten Gert-Jan en Menno. Daarin mooie opnames van het viaduct onder het spoor, wat in een weekeind moest gebeuren. Bergen zand en grond voor deze 8 meter diepe sleuf en op maandagmorgen kon de internationale trein er weer over rijden. Ook een mooie opname van de nieuwste mobiele machine om mest in te dikken. In Twente is teveel mest, waardoor vele bedrijven dit verplicht over grote afstand moeten afvoeren. Door een indikkingsproces zijn de transportkosten aanzienlijk lager.

Gerard Koopman: “GB/VVD hecht er aan vanuit de samenleving signalen te krijgen om het bespreekbaar te maken in de politiek. Deze middag drukte ons telkens weer op het probleem van de vele regeltjes, die soms hinderlijk worden gehandhaafd. De veel te lange tijdsduur bij vergunningen en het praktisch meedenken van vele ambtenaren. Ook Poppink kan met behulp van het KGO-beleid op de huidige locatie uitbreiden. Dit vergt wel een extra investering. Zo’n groot bedrijf met zo’n sociale input voor de Reutumse samenleving dient geholpen te worden bij de uitbreiding. Dit bedrijf past door de nachtelijke activiteit niet binnen de dorpen. Ook de vele wegverhogingen vormen een crime voor de vrachtwagens vanwege de enorm toegenomen band- en as-problemen bij de passage van deze bulten. Tevens werden wij erop geattendeerd dat meerdere gemeenten actief de eigen bedrijven benaderen voor de opdrachten binnen hun eigen gemeente.”

Cookieinstellingen