TMZ past plannen met Erve Maathuis aan

TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) heeft de plannen voor het woonzorgcomplex aan de Denekamperweg in Geesteren aangepast. Omwonenden hadden tegen het eerdere concept bezwaren ingediend, waarna enkele wijzigingen zijn doorgevoerd door de zorginstelling. Het college van de gemeente Tubbergen heeft nu ingestemd met het ontwerp-bestemmingsplan en met de beeldkwaliteitsplannen die daarbij horen.TMZ heeft bij de gemeente plannen ingeleverd om te Geesteren een woonzorgcomplex te realiseren. Dit zal uit in totaal 48 wooneenheden komen te bestaan. Er worden 16 somatische en 32 psycho-geriatrische wooneenheden gerealiseerd. Erve Mensman, de karakteristieke boerderij op het terrein, wordt daarnaast getranformeerd tot een restaurant. Ook zal het erf gebruikt worden voor de dagbesteding van de bewoners van het woonzorgcomplex.

Het voorontwerp van het plan heeft ter inzage gelegen. Hierop zijn een drietal reacties, van in totaal 7 verschillende buurtbewoners, geweest en TMZ heeft het plan op deze punten – waar mogelijk – aangepast. De belangrijkste aanpassing betreft de situering van het gebouw. Wethouder van Ruimtelijke Ordening, Jos Harmelink: “Waar eerst sprake was van dat de meest hoge kant van de wooneenheden aan de straatkant zou worden geplaatst, is er nu voor gekozen om het gebouw te draaien en de lage kant aan de Denekamperweg te situeren. Dit scheelt toch zo’n 20 meter, al voorkom je nooit dat het zicht voor deze mensen op enige wijze zal worden aangetast. Hun uitzicht wordt gewoon minder zodra er een gebouw verrijst, dat is duidelijk.”

Peter Weda, bestuursvoorzitter bij TMZ: “Een woonzorgcomplex in Geesteren is van groot belang. Hiermee kunnen we een belangrijke stap zetten bij het verwezenlijken van onze doelstelling om elke bewoner een eigen kamer te bieden. Bewoners van MeulenbeltZorg – een andere TMZ-locatie in Tubbergen – die nu nog op een kamer met 2 bedden verblijven, krijgen namelijk de kans om naar Geesteren te verhuizen. We hebben voor Geesteren gekozen als tweede kern binnen de gemeente Tubbergen. We willen daar de zorg dichter bij de mensen brengen. Door een koppeling te maken met de Huisartsenpraktijk Geesteren worden medische en chronische zorg met elkaar verbonden.”

k0sva97n2202qb10lhl05u0bv

Harmelink is tevreden. “De realisatie van het woonzorgcomplex betekent een echte kwaliteitsimpuls voor de kern Geesteren en voor de gemeente Tubbergen. Het is belangrijk dat binnen onze gemeente wonen, zorg en welzijn op een moderne wijze kan worden aangeboden. Dit is goed voor de leefbaarheid binnen de gemeente. Ook vinden we de plannen, om de mooie boerderij Erve Mensman om te vormen tot een restaurant waar de bewoners terecht kunnen voor dagbesteding, een goed initiatief.”

TMZ biedt in Twente onder andere verpleging, verzorging, begeleiding, personenalarmering en huishoudelijke zorg aan ouderen en chronisch zieken.

qkblm7hf4xrdp37q8qkcg4ygo