Gemeente veegt bezwaren omwonenden Erve Maathuis, tegen nieuw woonzorgcomplex TMZ, van tafel

Foto:

Zorginstelling TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) wil een woonzorgcomplex realiseren aan de Denekamperweg in Geesteren. Het college van B&W stelt de gemeenteraad van Tubbergen voor om het bestemmingsplan van de zorginstelling en de bijbehorende beeldkwaliteitsplannen ongewijzigd vast te stellen. TMZ biedt in Twente onder andere verpleging, verzorging, begeleiding, personenalarmering en huishoudelijke zorg aan ouderen en chronisch zieken.TMZ heeft plannen ingeleverd om in Geesteren een woonzorgcomplex te realiseren. Dit complex bestaat uit in totaal 48 wooneenheden. Er worden 16 somatische en 32 psycho-geriatrische wooneenheden gerealiseerd. Erve Mensman hoort ook tot het plan, deze karakteristieke boerderij wordt veranderd in een restaurant. Ook zal het erf gebruikt worden voor de dagbesteding van de bewoners van het woonzorgcomplex.

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Hierop zijn 3 reacties binnengekomen, voornamelijk over de aspecten landschap en entree van Geesteren, afstanden tot woningen en CSI-terrein, het verkeer en de noodzaak van een woonzorgcomplex. “De zienswijzen zijn geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen,” aldus wethouder Jos Harmelink. “De afstand tussen de woningen van de bezwaarmakers en het nieuwe woonzorgcomplex is redelijk groot, nu is de hoge kant van het gebouw aan de achterkant gesitueerd en de Denekamperweg kan de hoeveelheid verkeer prima aan. Het is een historische locatie en daaraan willen we geen afbreuk doen. Dit plan straalt kwaliteit uit.”

TMZ-directeur Jos van der Wal: “Op dit moment zijn er in onze locatie in Tubbergen nog 30 twee-bedskamers. We willen deze locatie ‘verdunnen’, zoals dat zo mooi heet. We bedoelen hiermee dat onze bewoners meer privacy krijgen in de vorm van een eigen kamer. Dit houdt in dat we op een andere locatie moeten uitbreiden. We hebben voor Geesteren gekozen als tweede kern binnen de gemeente Tubbergen. We willen daar de zorg dichter bij de mensen brengen. Door een koppeling te maken met de Huisartsenpraktijk Geesteren worden medische en chronische zorg met elkaar verbonden.”

Wethouder Jos Harmelink is tevreden over de plannen. “De realisatie van het woonzorgcomplex betekent een echte kwaliteitsimpuls voor de kern Geesteren en voor de gemeente Tubbergen. Het is belangrijk dat binnen onze gemeente wonen, zorg en welzijn op een moderne wijze kan worden aangeboden. Dit is goed voor de leefbaarheid binnen de gemeente. Ook vinden we de plannen om de mooie boerderij Erve Mensman om te vormen tot een restaurant en waar de bewoners terecht kunnen voor dagbesteding een goed initiatief. Hergebruik van gebouwen is duurzaam en dat is precies wat de gemeente graag wil.”

Volgens Van der Wal levert het zorgcomplex 30 รก 35 FTE’s op, ofwel zo’n 60 (deeltijd)banen. Hij verwacht ook dat het een impuls zal blijken te zijn voor het vrijwilligerswerk in Geesteren. “Op dit moment hebben we in Tubbergen 90 vrijwilligers op ongeveer 60 bewoners. Echt heel veel dus, en dat zal in Geesteren vermoedelijk niet anders zijn. En dan gaat het niet alleen om 50- of 60-plussers, maar ook jonger.”

screenshot-2014-02-19-12