Meerderheid raad akkoord met nieuwbouw appartementencomplex aan Oldenzaalseweg

Foto: Redactie

De gemeenteraad heeft vanavond ingestemd met de bouw van een nieuw appartementencomplex aan de Oldenzaalseweg te Tubbergen, op de plaats waar voorheen Autobedrijf Hofsté gevestigd was. Omwonenden vrezen echter voor hun uitzicht, vinden dat hun privacy wordt aangetast door ‘inkijk’ en zijn kritisch op het bouwontwerp. Daarnaast hekelen zij de procedure en communicatie van de gemeentelijke organisatie. CDA en GB/VVD stemden voor het plan, DC en PvdA waren tegen.In de commissievergadering, voorafgaand aan de raadsvergadering van vanavond, bleek dat meerdere partijen moeite hadden met het voorstel van het college. Met name het CDA drong aan op een gesprek tussen de omwonenden en de projectontwikkelaar. Alle partijen namen het stuk overigens terug naar hun fractie, voor nader overleg.

Op de plek waar nu kringloopbedrijf De Beurs gevestigd is, komen 2 aparte gebouwen. Het complex bestaat uit 3 woonlagen, met in totaal 12 appartementen. De bovenste laag zal daarbij waarschijnlijk (deels) in de kapconstructie verwerkt worden. Buurtbewoners vrezen desondanks dat deze nieuwbouw ver boven de bestaande gebouwen in de omgeving, zoals hun eigen huis, uitsteken. Volgens de projectontwikkelaar gaat het echter om een ‘blinde’ muur van bijna 9 m, waarmee het dus aan de op die plek geldende bouwvoorschriften voldoet.

GB/VVD ging, bij monde van Paul Hannink, vanavond akkoord met het raadsvoorstel mits de ‘maaiveldhoogte’ niet “op de één of andere manier – achteraf – opgehoogt wordt”. CDA’er Wim Weerink vond het nog steeds jammer dat er geen gesprek had plaatsgevonden tussen bewoners en projectontwikkelaar, maar constateerde dat alles wel in lijn met wetgeving was en gaf daarom aan dat zijn partij eveneens akkoord ging. Henk Wessels (PvdA) was een stuk minder positief en stemde tegen. “Doordat de 2 grootste partijen al hun fiat hebben gegeven, besef ik dat mijn woorden een beetje mosterd na de maaltijd zijn. Maar desondanks wil ik graag aangeven dat ik het – net als het CDA – jammer vind dat de gewenste actie tot nu toe is uitgebleven, aan de kant van de gemeente. Het dorp Tubbergen lijkt gebaat bij dit plan, maar op het vlak van de communicatie naar omwonenden toe is men ernstig tekortgeschoten.” DC wilde weten waarom er niet gekeken is naar de optie van een plat dak, zoals de partij eerder al aan had gegeven. “Op dit moment zijn we tegen dit plan”, aldus Anoesjka Kemperink.

Wethouder Volmerink gaf in zijn antwoorden aan dat de meerderheid van de vragen reeds in de commissievergadering behandeld waren en daarom weinig nieuws bevatten. “Het is zoals het is. Ik kan het niet meer veranderen, dat is in principe aan u.” Daarmee bedoelde hij o.m. op de maximale hoogte, welke in het verleden door de gemeenteraad vastgesteld is. Wel gaf hij aan dat de communicatie vanuit de gemeente “wellicht niet de schoonheidsprijs verdient, maar dat daar de laatste weken zeker verbetering in is”. Volgens hem blijft ook een parkeergarage gewoon nodig, omdat anders niet aan de parkeernormen kan worden voldaan.