Nieuwe regels vuurwerk afsteken en carbidschieten

Foto: Mark Mensink

Vuurwerk is mooi, feestelijk en spannend maar soms ook gevaarlijk of hinderlijk. Vanaf dit jaar mag vuurwerk op 31 december alleen tussen 18.00 uur en 02.00 uur worden afgestoken. Dat heeft de minister van Veiligheid en Justitie onlangs besloten.

Kortere afsteektijden

Vorig jaar mochten inwoners vuurwerk nog van 10.00 uur tot 02.00 uur ’s nachts afsteken. Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil de overlast van vuurwerk overdag verminderen, terwijl mensen die vuurwerk willen afsteken nog voldoende tijd hebben om dit te doen. Daarom is besloten om de afsteektijden te verkorten. Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december tussen 18.00 uur en 02.00 uur ’s nachts. Buiten deze tijden is het afsteken dus verboden. Hou het veilig en gezellig en zorg er voor dat je geen gevaar, schade of hinder veroorzaakt voor mens, dier en omgeving.

Vuurwerk kopen

Op 29, 30, en 31 december 2014 kan er legaal vuurwerk gekocht worden. Je mag vuurwerk kopen als je 16 jaar of ouder bent.

Meld overlast van vuurwerk

De gemeente Tubbergen en de politie roepen inwoners op om overlast van vuurwerk bij de politie te melden via het telefoonnummer 0900-8844.

Carbidschieten

Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december tussen 18.00 uur en 02.00 uur ’s nachts. Carbid valt niet onder het vuurwerkbeleid en wordt niet gekoppeld aan consumenten vuurwerk. Deze regels gelden dus niet voor het carbid schieten. Carbidschieten is toegestaan zowel binnen de bebouwde kom als daarbuiten, maar alleen op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Uiteraard dien je je daarbij wel aan een aantal regels te houden.

Binnen de bebouwde kom:

 • Alleen bussen met een maximale inhoud van 1 liter zijn toegestaan

Buiten de bebouwde kom:

 • Alleen melkbussen of bussen met een maximale inhoud van 30 liter zijn toegestaan
 • Maximaal 6 bussen binnen een straal van 100 meter

De schietplaats ligt ten minste op:

 • 50 meter van openbare paden en/of wegen
 • 75 meter van woonbebouwing
 • 150 meter van inrichtingen van intramurale zorg
 • 150 meter van bebouwing mede bedoeld en in gebruik voor het houden van dieren
 • Het schietveld moet minimaal van 75 meter zijn zonder openbare paden en/of wegen
 • Zorg voor een afgezet schietveld vrij van publiek
 • Schietrichting van gebouwen af
 • Zorg voor goede verlichting op het schietterrein
 • Er is minimaal 1 volwassen toezichthouder op het schietterrein
 • De toezichthouder is herkenbaar door het dragen van een oranjekleurig hesje
 • De toezichthouder is alcohol- en drugsvrij

De volgende tips kunnen ervoor zorgen dat overlast en de kans op ongelukken wordt beperkt.

Wees goed voorbereid:

 • Koop alleen vuurwerk bij de officiële verkooppunten op 29, 30 of 31 december 2014.
 • Bewaar vuurwerk op een droge en koele plaats, buiten bereik van kinderen en nooit in de broek- of jaszak.
 • Lees de afsteekinstructie van te voren zodat u weet hoe u het vuurwerk veilig af kunt steken. In het donker lukt dit niet.
 • Elk jaar lopen honderden mensen ernstig oogletsel op door vuurwerk. Bescherm uw ogen daarom met een speciale vuurwerkbril. Deze vuurwerkbrillen zijn eind december bij diverse winkels voor slechts een paar euro te koop.
 • Draag geen brandbare kleding of een capuchon.

Steek vuurwerk veilig af:

 • Steek geen vuurwerk uit de hand af. Dat is namelijk ronduit gevaarlijk, omdat nooit met zekerheid valt te voorspellen wanneer het vuurwerk ontploft en waar het precies terechtkomt.
 • Experimenteer niet met vuurwerk, dit is levensgevaarlijk! Vuurwerk ook nooit bundelen of uit elkaar halen.
 • Steek vuurwerk aan met een aansteeklont, sigaret of sigaar. Gebruik nooit lucifers of een aansteker.
 • Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en stabiel staat. Zet pijlen altijd in een fles, half gevuld met zand. Sla voor grote vuurpijlen een pvc-buis in de grond.
 • Zet siervuurwerkpotten altijd stevig en stabiel neer op een vlakke ondergrond (en niet op de stoeprand) en zet ze klem tussen bijvoorbeeld twee stenen.
 • Neem voldoende afstand, minstens zes meter. Zorg dat ook anderen voldoende afstand houden.
 • Gooi nooit vuurwerk naar iemand toe. Ook niet naar dieren!
 • Steek geen vuurwerk af bij zorginstellingen.
 • Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan.
 • Koud vuur bestaat niet! Ook sterretjes zijn gevaarlijk: het brandende deel heeft een temperatuur van 1.500 graden Celsius.

Ruim vuurwerkafval op:

 • Klaar met afsteken? Ruim dan de rommel zo snel mogelijk op.
 • Laat geen vuurwerk op straat liggen, want dit kan gevaarlijk zijn. Dat geldt helemaal voor vuurwerk wat niet is afgegaan. Veel jonge kinderen zoeken de volgende dag naar vuurwerkresten en proberen die opnieuw af te steken.
 • Als vuurwerk niet is afgegaan, kunt u het onschadelijk maken door het in water onder te dompelen voordat u het weggooit.
 • Vuurwerkresten kunt u het beste verpakken in een grote vuilniszak en buiten bewaren.

Kijk voor meer tips voor het veilig afsteken van vuurwerk op www.brandweer.nl.

Reacties