‘Allemaal naar de NAM-bijeenkomst gaan’

Foto: Redactie

Voormalig CDA-raadslid en oud-inwoner van Mander André Weeink maakt zich grote zorgen over het injecteren van afvalwater door de NAM in de bodem van Noordoost Twente en roept op om massaal naar de publieke bijeenkomst daarover te gaan.

“Ik ben blij met het voorstel van de gemeente Tubbergen om de NAM uit te nodigen voor uitleg. Dank daarvoor! Het gaat tenslotte om de veiligheid van de mensen die er nu en in de toekomst wonen. Ook ben ik verheugd dat het Staatstoezicht op de mijnen is uitgenodigd, want zij hebben gelukkig een zeer kritische blik en kunnen de NAM wijzen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Weeink mist in het rijtje evenwel de namen van wetenschappers die kunnen beargumenteren welke chemicaliën er in de bodem van Twente wordt gepompt en wat daar de eventuele gevolgen van kunnen zijn. “Ik zou hen graag vertegenwoordigd zien op deze bijeenkomst. Misschien dat de gemeente Tubbergen hen wil uitnodigen voor deze bijeenkomst. Naast Vitens zou ik ook graag het Waterschap Vechtstromen in de zaal willen hebben want ook zij hebben een directe link met het grondwater.”

“Verborgen agenda’s”

Dat het giftig spul is wat in de bodem van Twente wordt gepompt, staat voor Weeink dan ook als een paal boven water. “Let wel, 7.000 liter chemicaliën en 9 miljoen liter verontreinigd afvalwater per dag. Het conceptrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is wat mij betreft doorslaggevend. Zij hebben zich niet positief uitgelaten over de boringen in Groningen.” In dat rapport wordt gesteld dat de NAM het commerciële aspect verheft boven het menselijk welzijn, zegt Weeink. “In Twente zal een dergelijk uitkomst van de Onderzoeksraad niet anders zijn. Gaswinning of lozen van verontreinigd afvalwater heeft voor mij dezelfde strekking. In beide gevallen staat de veiligheid in het geding en verzaakt de NAM haar zorgplicht voor mens, natuur, landbouw en drinkwater, eveneens als de Overheid in de persoon van minister Kamp. Dat onderzoek moet er gewoon komen voordat het te laat is. Gisteren las ik dat het op 8 plaatsen heeft gelekt bij de leidingen en wie zegt dat dit alles is? Het zit onder de grond, dus gewoon niet te controleren. Het zijn zware chemicaliën waarvan bekend is dat ze het menselijk zenuwstelsel kunnen aantasten. Er wordt met verborgen agenda’s gewerkt en dat kun je de bevolking niet voorspiegelen, zeker niet in deze tijd. Dit probleem kan niet worden opgelost door de vragen te beantwoorden die er leven. Er is maar één middel wat effectief is en dat is nu stoppen met die troep in de Twentse bodem te pompen.”

Een duidelijke ‘Nee’

Weeink: “Ik wil hierbij een oproep doen aan alle mensen die onze natuur, en de veiligheid van alle inwoners van Tubbergen een warm toedragen om dinsdag aanstaande massaal naar ’t Oale Roadhoes te gaan en ‘nee’ te zeggen tegen het injecteren. De NAM moet hiermee stoppen en een andere oplossing zoeken voor dit immense probleem. Naast de problematiek van de Teerkuil in Vasse en de gevolgen van de gaswinning in Groningen moet er nu toch een lamp gaan branden bij de overheid en de NAM.”

Afwezig

Door persoonlijke omstandigheden kan Weeink volgende week dinsdag (20 januari) niet zelf bij de uitleg van de NAM zijn over het injecteren van afvalwater in de Twentse bodem.

Reacties