Zorgen over injectie oliewater door NAM blijven

Niet de vooraf verwachte 50 of 100 belangstellenden, maar zeker 250. Grote belangstelling dus vanavond in Tubbergen, voor de uitleg die de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaf over het injecteren van erg zout water in de ‘lege’ gasvelden in Twente. Maar wie te geloven? De zelfbenoemde experts die in verschillende media hun woord doen en kritisch zijn op de gang van zaken of misschien de officiële instanties, zoals Staatstoezicht op de Mijnen en het Ministerie van Economische Zaken?

Bezorgd en ongerust, zo omschreef wethouder Erik Volmerink de gevoelens van de bevolking. Want kan het ooit compleet misgaan, of is dat ‘gewoon’ uit te sluiten? Hoe staat het met de gemelde lekkages? En zijn de rapporten allemaal openbaar? Volgens de NAM, met projectleider Roel van Kootwijk aan het woord, kunnen ze niet zeggen dat het hun injectie van ‘oliewater’ 100% veilig is èn blijft – in de toekomst. Wel voldoen ze naar eigen zeggen aan alle vereisten en zijn alle vergunningen verleend. Tevens vinden er constant bemonsteringen van het water en daarnaast wekelijks controles van leidingen en putten plaats.

Op dit moment wordt er op 11 locaties oliewater, grotendeels (99,9736%) bestaande uit zout water (1,5 tot 2 keer zo zout als zeewater), geïnjecteerd. Per dag betreft dat een hoeveelheid van 4.000 tot 5.000 m3, in voormalige gasvelden die tussen 1951 en 2008 in bedrijf waren. Volgens de NAM is er geen sprake van een giftige stof die de grond in gaat, maar is het eveneens niet aan te raden ermee in contact te komen. “Vergelijk het met zwemmen in de haven van Rotterdam. Niet verstandig, het water is immers niet schoon. Maar tegelijkertijd ook niet gevaarlijk voor de gezondheid”, zo hield Van Kootwijk zijn gehoor voor.

Naast de NAM werden ook vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken en het Staatstoezicht op de Mijnen aan de tand gevoeld. De aanwezigen bleken niet gerustgesteld door de uitleg die ze kregen en velen stelden daarom vragen over de lekkages aan de leidingen, putten dan wel het reservoir en over eventuele aardbevingen en daling van de bodem in dit kwetsbare gebied. “Als het fout gaat, gaat het direct heel erg fout”, zo omschreef één van hen. “Een eenzijdig verhaal. We hebben er niet om gevraagd, dus hou maar op met die mooie praatjes”, concludeerde en adviseerde Marjan Schutte van dorpsraad Vasse-Mander-Hezingen.

Reacties