Hoorzitting in Tweede Kamer om afvalwater NAM

Foto: Redactie

De Tweede Kamer gaat op initiatief van GroenLinks bedrijven en betrokkenen horen over het dumpen van afvalwater in de Nederlandse bodem. Dit gebeurt o.m. op grote diepte onder de gemeente Tubbergen.

Dagelijks worden miljoenen liters vervuild water, afkomstig uit de gas- en oliewinning, onder hoge druk in de ondergrondse putten gepompt. De Tweede Kamer gaat nu betrokken bedrijven zoals de NAM, experts en omwonenden horen.

‘Drinkwater in gevaar’

Het initiatief van GroenLinks wordt gesteund door VVD, D66, CDA, CU en PvdD. Tweede-Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) is blij met de brede steun. “De Kamer moet experts en betrokkenen kunnen horen over deze praktijk. Bedrijven als de NAM verdienen goud geld aan het oppompen van gas en olie uit de Nederlandse bodem maar gaan onverantwoord met onze bodem om. Het afvalwater dat zij produceren bij de winning van fossiele energie wordt niet netjes afgevoerd en gezuiverd maar gewoon onder de grond gedumpt.”

“De olieramp in het Duitse Amtsvenn bewijst dat de overheid en bedrijfsleven veel zorgvuldiger moet omgaan met de ondergrond, dan in het verleden. In Duitsland werd olie opgeslagen in de ondergrond. Daar is grote schade ontstaan aan natuur, landbouw en milieu, naar alle waarschijnlijkheid als gevolg van een lek in de leiding”, aldus Robert Jansen (Statenlid GroenLinks).

Reacties