Wethouder wil direct contact met minister Kamp over afvalwater NAM

Foto: Novum Media / Jan Sibon

Wethouder Erik Volmerink (CDA), met de problematiek rond het dumpen van het olieafvalwater door de NAM in zijn portefeuille, wil graag zo snel mogelijk met minister Henk Kamp (EZ) om tafel. “Zijn secretariaat is daarvan op de hoogte”, gaf hij vanavond tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Economie. Evenwel heeft hij geen zicht op de termijn waarop het gesprek gaat plaatsvinden.

Volmerink is ook blij dat er op meerdere fronten druk op de minister uitgeoefend wordt. “De gedeputeerde, Ineke Bakker, heeft onlangs een brief met een gelijke strekking als wij gezamenlijk willen sturen naar de minister gedaan. Daarnaast zit er vanuit Den Haag een soort ronde-tafel initiatief in de planning. Er is nog geen datum bekend, maar op allerlei vlakken is er wat gaande. Hopelijk haalt het allemaal wat uit en gaat de minister op onze verzoeken in.”

Waterschap Vechtstromen onderschrijft eveneens dat er snel een contra-expertise uitgevoerd moet worden. Vitens qua drinkwater, lijkt Paul Hannink (VVD/GB) ook logisch. Volmerink gaat daar zijn best voor doen, zo gaf de wethouder daarop aan.

Reacties