‘Gemeente moet om tafel met anderen voor nieuwe sporthal’

Foto: Dorpen Centraal

Tijdens de raadsvergadering van 2 maart jongstleden heeft Dorpen Centraal (DC) uitgesproken dat zij zich zorgen maakt over het ontbreken van de garanties t.a.v. de nog lopende subsidieaanvragen voor de nieuwe sporthal in Tubbergen, zoals bijvoorbeeld die van de provincie. Inmiddels blijkt de eerder gestelde streefdatum niet gehaald te zijn, waardoor er op dit moment geen haalbaar projectplan ligt.

“Ook is er onduidelijkheid m.b.t. het opvangen van de kosten die gepaard gaan met eventueel ‘meerwerk’. Wij destijds al vonden dat dit een grote gok was”, laat fractievoorzitter Leon Oosterik weten.

DC laat weten meer waarde te hechten aan het feit dat de burgers en scholen worden voorzien in de sportbehoefte, dan dat de kern Tubbergen in het nieuws komt met de duurzaamste sporthal van Nederland. “Wij erkennen de plicht die de gemeente heeft om te voorzien in goede sportfaciliteiten. Duurzaamheid is een prima middel waar aandacht voor dient te zijn. Echter, leek het hier bijna wel een doelstelling. Laten we nu praktisch kijken naar de invulling en de gedachte om de duurzaamste sporthal van Nederland te realiseren op plaats twee en van mij part nog verder weg zetten”, aldus Oosterik. “Om tafel met andere gesprekspartners kan hierbij een optie zijn.”

Reacties