Accountant beschuldigt gemeente Tubbergen van boekhoudfraude

Foto: Redactie

Net als in voorgaande jaren heeft registeraccountant drs. Leo Verhoef uit Wijk bij Duurstede een brief naar de Tubbergse gemeenteraad gestuurd n.a.v. de jongste jaarrekening. Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Verhoef wijst o.m. op de grond- en bouwprojecten van de gemeente Tubbergen. “Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiële positie wordt gepresenteerd, is niet de financiële positie. In de door gemeente Tubbergen uitgebrachte jaarrekening 2013 presenteert het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van €1,4 miljoen. Onderzoek van de jaarrekening leert dat in werkelijkheid de gemeente een verlies leed van €1,5 miljoen”, zo concludeert Verhoef.

Volgens de overigens niet of nauwelijks serieus genomen ‘luis in de pels’ van gemeentelijke en provinciale besturen had Tubbergen over 2007 een winst van maar liefst €6,2 miljoen, deels door de OZB die €2,9 miljoen opbracht.

Boekhoudfraude

Ook de weergave van de financiële positie en de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend, aldus Verhoef. “Volgens de jaarrekeningen was er in de periode 2009-2013 een voordelig saldo van €7,9 miljoen. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van €3,8 miljoen. Boekhoudfraude dus van €11,7 miljoen.”

Reacties