Afronding van Tubbergen Bruist

Foto: Johan Kemperink

Eind november 2014 is het nieuwe centrum van Tubbergen officieel geopend. Zoals eerder gemeld, worden er ten aanzien van het nieuwe centrum nog enkele werkzaamheden verricht in dit voorjaar.

Geplande werkzaamheden

In de tabel hieronder zijn de werkzaamheden, met bijbehorende uitvoeringsperiode, weergegeven:

  1. Aanbrengen nieuwe kubusvitrines – 30 maart t/m 2 april 2015
  2. Aanbrengen entreeconstructies – 7 april t/m 10 april 2015
  3. Aanbrengen verharding van Portugees graniet in de Grotestraat (laatste deel) – 7 april t/m 8 mei 2015

Kubusvitrines

Voor de ingang van ’t Oale Roadhoes aan de Grotestraat worden 4 nieuwe kubusvitrines aangebracht. In deze vitrines zal glaskunst geëxposeerd worden door de stichting Glasrijk. De vormgeving, uitstraling en locatie van deze 4 kunstwerken zijn tot stand gekomen middels nauw overleg tussen verschillende ondernemers, glasrijk Tubbergen en de gemeente Tubbergen.

Entreeconstructies

Ter plaatse van Bakkerij de Kleibakker (Grotestraat 32), het leegstaande winkelpand aan de Grotestraat (huisnummer 31) en Slagerij Wim (Grotestraat 56) worden nog enkele (herstel)werkzaamheden uitgevoerd ten aanzien van de entreeconstructies. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in de week van 7 tot en met 10 april (de exacte datum wordt nog afgestemd met de eigenaar van het pand).

Portugees graniet in rijbaan Grotestraat

Eind vorig jaar is in het laatste deel van de Grotestraat, in de rijbaan vanaf Bakkerij De Kleibakker tot en met Keurslager Hulshof, een tijdelijke bestrating aangebracht. Deze tijdelijke bestrating is destijds aangebracht vanwege problemen met de leverantie van het juiste materiaal van Portugees graniet. Onlangs is het juiste materiaal geleverd.

Vanaf dinsdag 7 april 2015 zal de rijbaan worden afgezet ten behoeve van het aanbrengen van het juiste materiaal. Het kruispunt Almeloseweg-Grotestraat-Van Langenstraat zal daarbij toegankelijk blijven voor verkeer. Na het afzetten wordt de tijdelijke verharding opgebroken en wordt de nieuwe verharding aangebracht.

Verwacht wordt dat op vrijdag 8 mei 2015 alle werkzaamheden zijn afgerond en de Grotestraat weer helemaal beschikbaar is voor al het verkeer. Binnen deze periode valt tevens de uithardingtijd van 3 weken van het voegwerk tussen de stenen. Tevens zullen binnen deze periode, op een aantal plaatsen in het centrum, enkele herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van het voegwerk.Schermafdruk 2015-03-24 12.53.11

Reacties