PvdA verontrust over lelieteelt op grens Geesteren/Harbrinkhoek

Foto: Redactie

Verontruste buurtbewoners van de Delmaweg, de Voshaarweg en de Veeneggeweg hebben aan alle fracties in de Tubbergse gemeenteraad een brief geschreven over de lelieteelt in hun buurt. Reden voor de PvdA om de verantwoordelijk portefeuillehouder aan de tand te gaan voelen tijdens eerstkomend raadsvergadering.

PvdA-fractievoorzitter Henk Wessels: “Na een gesprek met deze bewoners willen we een aantal vragen en zorgen van deze burgers en van onszelf als PvdA-fractie aan het college voorleggen.”

De raadsvragen van de PvdA:

  1. Is het college bekend met de lelieteelt binnen haar gemeentegrenzen?
  2. Is het college bekend met de soorten bestrijdingsmiddelen die daarbij worden gebruikt?
  3. Is het college bekend met de hoeveelheden bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt bij lelieteelt?
  4. Is het college bekend met het rapport ‘Gewasbescherming en omwonenden’, waar een duidelijke associatie wordt gelegd tussen het telen van lelies en het ontstaan van ernstige ziekten?
  5. Is het college op de hoogte van de dagelijkse lozing van drainagewater van de lelieteelt in de Lutkebeek ter hoogte van de Voshaarweg?
  6. Is er op gemeentelijk of provinciaal niveau enige vorm van beleid m.b.t. het toestaan van lelieteelt?
  7. Is er op gemeentelijk of provinciaal niveau enige vorm van controle of handhaving m.b.t. de lelieteelt en het gebruik van bestrijdingsmiddelen?
  8. Kunnen we in de toekomst op enigerlei wijze voorkomen dat lelieteelt plaats gaat vinden in de nabijheid van woningen of scholen binnen onze gemeente?

Reacties