‘Gemeente Tubbergen was bijna onder curatele gesteld’

Foto: Dorpen Centraal

Dorpen Centraal (DC) heeft in november van afgelopen jaar, tijdens de behandeling van de begroting, aangegeven tegen de OZB-verhoging te zijn. “Ten eerste omdat wij niet voor lastenverzwaring voor de burgers zijn en ten tweede omdat wij het onbegrijpelijk vonden dat het coalitieakkoord met beloftes richting burger al zo snel door de coalitie werd verbroken”, aldus Raadslid van Dorpen Centraal Anoesjka Kemperink.

“Wat voor ons ook echt onbegrijpelijk was, en het is denk ik goed dat de inwoners van Tubbergen zich dit realiseren”, zo vervolgt Kemperink, “was de stemmingsronde die plaatsvond tijdens die begrotingsraad. Bij de stemmingsronde gaf GB/VVD aan het eens te zijn met de begroting m.u.v. het punt van de OZB-verhoging. De burgemeester gaf daarop aan dat, als ze niet eens waren met dat punt van het raadsvoorstel, ze dan tegen de begroting waren. Een beïnvloedend en beslissend moment voor ons. Wij hadden eerder aangegeven hetzelfde standpunt te hebben en aangezien PvdA tegen de begroting was en bij het CDA een raadslid afwezig was (en er dus geen sprake was van een automatische meerderheid) betekende dit dat GB/VVD als het ware koos voor een – mogelijke – ondercuratelestelling van onze gemeente als ze bij hun standpunt zouden blijven.”

‘Coalitie gered door de oppositie’

“Als nieuwe partij liepen we nog niet zo lang mee, maar wisten natuurlijk wel dat de keuze die we op dat moment moesten maken verder ging dan het voor of tegen stemmen tegen de OZB-verhoging. Het werd opeens ‘voor of tegen een mogelijke ondercuratelestelling van de gemeente’. Een duivels dilemma, zeker voor ons als oppositie”, legt Kemperink uit. “Wij waren er ons goed van doordrongen dat een ondercuratelestelling zeer slecht zou uitpakken voor onze burgers, omdat je dan als gemeente weinig vrijheid meer hebt t.a.v. je financiële middelen. Wij hebben er dus voor gekozen om duidelijk aan te geven dat we, ondanks dat we tegen de OZB-verhoging waren, geen andere keuze zagen dan akkoord te gaan met de begroting. Later zou de fractievoorzitter van het CDA ook eerlijk aangeven dat de coalitie is gered door de oppositie. Dit hebben we uiteraard niet gedaan voor de coalitiepartners, maar enkel en alleen voor de inwoners van de gemeente Tubbergen”, zo vertelt Kemperink.

Onderzoek

Nu er wellicht mogelijkheden zijn om de OZB-verhoging terug te brengen, wil DC graag dat de haalbaarheid hiervan onderzocht wordt. “De begroting zoals die is aangenomen is nu eenmaal in werking getreden en het aanpassen van één onderdeel kan een negatieve olievlekwerking hebben op tal van andere posten zoals cultuur, sport en zorg. Wij vinden het nu daarom ook zeer onverstandig om de financiële ruimte die mogelijk ontstaat door een hogere uitkering van het Rijk automatisch te gebruiken voor het ongedaan maken van de OZB-verhoging zoals dit werd voorgesteld in een motie van GB/VVD gisteravond. Het is volstrekt niet logisch om nu al een ‘claim’ te leggen op gelden die er nog niet zijn. Zeker omdat we nog niet weten of die gelden wel daadwerkelijk onze kant op komen. Laten we vooral ‘het vel niet verkopen voordat de beer geschoten is’. Dat is zeer onverstandig. Eerst moeten we maar eens kijken of het haalbaar is om de verbeterde financiële positie van de gemeente Tubbergen aan te wenden voor een verlaging van de OZB in 2016 in plaats van het ‘zomaar’ te doen”, denkt Kemperink.

‘Tijd voor verstandige keuzes’

Daarnaast maakt DC zich ook zorgen over het feit dat de verlaging dichtgetimmerd wordt met een incidentele vrijval. “Dit zou misschien ook, of wellicht zelfs beter, ingezet kunnen worden bij de ‘verwachte’ onverwachte uitgaven bij bijvoorbeeld de zorg. Alle partijen zijn zich ervan bewust dat de decentralisaties een grote kostenpost worden voor onze gemeente en dus moeten we hierop voorsorteren. Dorpen Centraal vind het belangrijk om zowel nu als in de toekomst, met elkaar, voor elkaar te zorgen. Inwoners die hulp en zorg nodig hebben moeten dit ook kunnen krijgen maar daar is wel geld voor nodig. Waakzaamheid en zorgvuldig omgaan met je financiële middelen is daarom vereist. Het voorbeeld van de OZB-verhoging die, volgens het college nodig was voor het sluitend maken van de begroting versus de €1,2 miljoen die 3 maanden later vrij gemaakt kon worden voor een sporthal waarvan eerder gezegd was dat we de financiële middelen er niet voor waren, ligt ons nog vers in het geheugen. Het feit dat we daarbij wederom een oranje kaart van de provincie kregen m.b.t. onze begroting is voor ons wel een bevestiging dat we weloverwogen keuzes moeten maken. In juni hebben wij het raadsperspectief, daarin gaan alle partijen gezamenlijk overleggen welke punten prioriteit krijgen en wordt er ook gekeken naar het gehele pallet van lopende en dringende zaken die ook in ogenschouw moeten worden genomen. Als blijkt dat er daadwerkelijk mogelijkheden zijn voor een verlaging van de OZB, dan zien we dat graag terug in een onderbouwd voorstel met een goede dekking zodat wij hier een bewuste en verstandige keuze in kunnen maken”, laat Kemperink weten.

Reacties