Lintje voor 9 inwoners

De gedecoreerden met burgemeester Stegers
Foto: Jos Haarhuis

Maar liefst 9 inwoners van de gemeente Tubbergen zijn vanmorgen onderscheiden met een lintje. Burgemeester Stegers reikte hen de bijbehorende versierselen uit. Dit in het bijzijn van familieleden, collega’s en vrienden die allemaal in een soort van complot zaten.

De Koning heeft bij Koninklijke Besluit binnen de gemeente Tubbergen de volgende personen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

 • Mevrouw S.G.M. Bekhuis-Koldemeule uit Tubbergen
 • Mevrouw J.H. Haarhuis-Kroeze uit Manderveen
 • Mevrouw S.M. Haselbekke-Paus uit Langeveen
 • Mevrouw L.J.M. Kuipers-Lohuis uit Geesteren
 • De heer A.J.B. Haselbekke uit Langeveen
 • De heer H.H.J. Drop uit Albergen
 • De heer O.D.M. Lenferink uit Harbrinkhoek
 • De heer T.J.M. Stevelink uit Haarle
 • De heer W.G.J. Stevelink uit Haarle

De door hen geleverde bijdrage wordt gezien als een voorbeeld van gemeenschapszin waarbij voor hun inzet en grote betrokkenheid voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen grote waardering bestaat.

Extra decorandus

Ook de heer Johan Drop uit Fleringen krijgt een koninklijk lintje, maar kon vanmorgen wegens een reeds geplande vakantie niet aanwezig zijn. “Hij weet het dus al wel en krijgt de versierselen binnenkort alsnog”, verklaart burgemeester Stegers.

Gedecoreerden

Vrijwillige activiteiten van mevrouw Bekhuis-Koldemeule:

 • 1972-1996: Oprichter en bestuurslid van de Damesvereniging Tubbergen. Daarnaast heeft zij als voorzitter en penningmeester gefungeerd.
 • 1978-2011: Medeorganisator van de jaarlijkse ‘Dag voor alleenstaanden’ te Tubbergen.
 • 1979-heden: Vrijwilliger bij de H. Pancratiusparochie te Tubbergen. Zij bezorgt de enveloppen van de Kerkbalans. Daarnaast bezorgt zij het parochieboekje en de enveloppen van de Vastenactie. Als lid van de bezoekersgroep Verliezen en Verwerken legt zij huisbezoeken af. Tevens organiseert zij als lid van de werkgroep Geloven Nu themabijeenkomsten.

Vrijwillige activiteiten van mevrouw Haarhuis-Kroeze:

 • 1984-heden: Vrijwilliger bij en bestuurslid (sinds 2005) van de Stichting De Zonnebloem, afdeling Manderveen. Zij bezoekt geregeld zieke mensen en met name jongeren die ernstig ziek zijn. Ook bezoekt zij met Pasen, Kerstmis en op de Nationale Ziekendag eenzame en zieke mensen. Jaarlijks organiseert zij bij haar thuis een picknick, die door gemiddeld 30 personen van boven de 80 jaar, wordt bezocht. Daarnaast zet zij zich bijzonder in voor de Zonnebloemvakanties.
 • 1984-heden: Vrijwilliger bij de Vereniging Nationale Bedevaarten (VNB). Minimaal één keer per jaar gaat zij als begeleider mee met de reizen naar Lourdes in Frankrijk. Voorafgaand aan de bedevaart gaat zij langs alle deelnemers om na te gaan in welke mate de betreffende pelgrim zorg nodig heeft tijdens de reis en het verblijf. De laatste 5 jaar begeleidt zij pelgrims met zware zorg tijdens een negendaagse busreis naar Lourdes. Als zorghotelleider heeft zij tijdens deze reis de eindverantwoordelijkheid voor circa 25 deelnemers aan deze reis.
 • 1997-heden: Bestuurslid van de lijkwagenvereniging De Laatste Eer te Langeveen/Bruinehaar.
 • 2003-heden: Bestuurslid/penningmeester van de Hondendressuurclub ‘De Windmolen’ te Manderveen. Tevens houdt zij het clubgebouw schoon en netjes.

Vrijwillige activiteiten van mevrouw Haselbekke-Paus:

 • 1972-heden: Vrijwilliger bij de Klootschietvereniging De Huier te Geesteren. Zij is medebeheerder van de kantine, beheert het kasgeld, coördineert de organisatie van feesten en wedstrijden, regelt het schoolklootschieten, was coach (1990-2001) en is scheidsrechter (1982-heden).
 • 2009-heden: Vrijwilliger bij de Dorpsraad van Langeveen. Zij verricht ondersteunende werkzaamheden en collecteert.
 • 2010-heden: vrijwilliger bij de Mariaschool in Langeveen. Zij helpt bij de kerstmarkt en bij de sport- en speldagen. Daarnaast is zij betrokken bij de zwerfvuilactie waarbij schoolkinderen onder begeleiding vuilnis prikken.
 • 2011-heden: Schoonmaker bij de Rooms-katholieke kerk te Langeveen.
 • 2014-heden: Vrijwilliger bij de Stichting Welzijn Tubbergen. Zij treedt op als begeleider bij scootmobieltochten.

Vrijwillige activiteiten van mevrouw Kuipers-Lohuis:

 • 1994-2004: Mantelzorger. Zij heeft haar dementerende tante verzorgd die in 2004 overleed.
 • 2000-2012: Vrijwilliger bij de kinderopvang tijdens het overblijven. In 2012 moest zij haar werkzaamheden beëindigen als gevolg van haar ziekte.
 • 2007-heden: Secretaris van en vrijwilliger bij Nationale Vereniging de Zonnebloem, afdeling Geesteren.
 • 2010-heden: Bestuurslid van de klootschietvereniging De Veldhoek.
 • 2012-heden: Vrijwilliger bij Woonzorgcentrum Amanshoeve.
 • 2000-2009: Collectrice voor het Reumafonds en het Gehandicapte Kind.

Vrijwillige activiteiten van de heer Haselbekke:

 • 1963-2002: Vrijwilliger bij de ijsbaan Het Landriet te Geesteren. Hij hielp met het onderhoud van de baan. Daarnaast was hij bestuurslid (1984-2002) van de vereniging Het Landriet.
 • 1970-heden: Vrijwilliger bij de Klootschietvereniging De Huier te Geesteren. Hij is scheidsrechter (1982-heden), hoofdscheidsrechter (1996-heden) en onderhoudt de veldbaan. Daarnaast was hij lid van de scheidsrechterscommissie (1994-2001) en lid van het bondsbestuur (1997-2001).
 • 2009-heden: Vrijwilliger bij de Dorpsraad van Langeveen. Hij verricht ondersteunende werkzaamheden zoals het markeren van de Dorpsommetjes.
 • 2009-heden: Vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Langeveen. Hij pleegt onderhoud aan de tegelpaden langs de velden, verricht hovenierswerkzaamheden en vervangt de reclameborden.
 • 2010-heden: Vrijwilliger bij de Mariaschool in Langeveen. Hij helpt bij de kerstmarkt en bij de sport- en speldagen. Daarnaast is hij betrokken bij de zwerfvuilactie waarbij schoolkinderen onder begeleiding vuilnis prikken.
 • 2011-heden: Penningmeester van de Oldtimerclub Langeveen.

Vrijwillige activiteiten van de heer Drop:

Naast zijn normale werkuren is hij dag en nacht, ook in het weekend bereikbaar. Met name waar het zieke, oudere en gehandicapte broeders betreft. Hij staat altijd paraat bij calamiteiten aan brandinstallaties, liften en andere technische installaties. Daarnaast begeleidt hij individuele zusters en broeders bij het gebruik van hun computer.

 • 1997-2012: Bestuurslid van de Dorpsraad Albergen, waarvan 3 jaar voorzitter.
 • 2000-2014: Elftalleider bij de senioren, barmedewerker en verrichter van technische hand- en spandiensten bij RKSV De Tukkers.
 • 2007-heden: Supervisor van HartslagNu bij Stichting AED voor zijn postcodegebied
 • 2007-heden: Voorzitter van de AED-Werkgroep Albergen.

Vrijwillige activiteiten van de heer Lenferink:

 • 1981-heden: Vrijwilliger bij en bestuurslid van de carnavalsvereniging de Schaop’nböll’kes. Hij is actief in het opstellen van draaiboeken en het organiseren en verbeteren van activiteiten. Daarnaast was hij lid van de jubileumcommissie 1988, initiatiefnemer van het kapellenfeest en oprichter van de seniorengroep Schoap’ndoes’n. Tevens was hij verantwoordelijk voor de aanschaf van een demontabel podium.
 • 2003-heden: initiatiefnemer, medeoprichter, secretaris (2003-2005 en 2012-heden) en voorzitter (2005-2012) van de Stichting Twente Verlichte Carnavals Optocht. De verlichte varnavalsoptocht is sinds de oprichting uitgegroeid tot een evenement met regionale uitstraling.

Vrijwillige activiteiten van de heer Stevelink:

 • 1980-heden: Vrijwilliger bij VV Reutum. Hij fungeert onder andere als vlagger, draait kantinediensten, maakt foto’s voor de website en organiseert bijeenkomsten en uitjes.

Vrijwillige activiteiten van de heer Stevelink:

 • 1975-heden: Vrijwilliger bij VV Reutum. Hij draagt onder andere zorg voor de materialen en verricht schoonmaakwerkzaamheden. Daarnaast heeft hij als bestuurslid gefungeerd en kantinediensten gedraaid.

Reacties