Ook waterschap wil onafhankelijk onderzoek naar activiteiten NAM

Foto: Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen roept op tot een onafhankelijk onderzoek naar de risico’s voor de omgeving van transport en injectie van afvalwater in Noordoost-Twente. Eerder deden Tubbergen en andere gemeenten al een dergelijke oproep.

Het afvalwater is afkomstig uit de oliewinning bij Schoonebeek en wordt na transport in voormalige Twentse zoutkoepels geïnjecteerd. Als een buis knapt of lekt, zou het afvalwater mogelijk in aanraking kunnen komen met het grond- en oppervlaktewater. Dat gebeurde vorige week nog bij Holtheme, tussen Coevorden en Hardenberg.

‘Op zoek naar alternatieven’

Het waterschap heeft zorgen over mogelijke risico’s voor de kwaliteit van het grondwater en mogelijke schadelijke gevolgen voor mens, plant en dier.

Het onderzoek zou plaats kunnen vinden door de Onderzoeksraad voor de veiligheid, stelt Vechtstromen. Daarnaast vraagt het waterschap om onderzoek naar alternatieve manieren van omgaan met het afvalwater dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek. Door voortschrijdende technieken en tal van innovaties is er tegenwoordig veel meer mogelijk dan tien jaar geleden. Het waterschap is bereid om samen met onderzoeks- en kennisinstellingen mee te zoeken naar alternatieven.

Tot slot bepleit Vechtstromen dat waterschappen het recht krijgen om, juist in verband met de relatie die er is met de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater, eigenstandig advies uit te brengen aan het bevoegd gezag over onderwerpen zoals transport en infiltratie van afvalwater in de diepe ondergrond.

Reacties