Gemeente doet Knooperf Langeveen van de hand

Ondertekening koopovereenkomst Knooperf de Veldboer
Foto: Gemeente Tubbergen

Vorige week heeft de gemeente overeenstemming bereikt met ErfGoed over de verkoop van het knooperf in Langeveen. Dit bedrijf uit Alkmaar zal het knooperf verder gaan ontwikkelen met dezelfde ambities.

Volgens de gemeente blijven de hoofduitgangspunten van het knooperf overeind: verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, vergroting van de toegankelijkheid van het landelijk gebied en behoud van de erfstructuur.

Afspraken

Er kunnen maximaal 12 woningen worden gerealiseerd op het vernieuwde knooperf. Dit kunnen zowel rijen-, halfvrijstaande- als vrijstaande woningen zijn. Het heeft de voorkeur om de gegadigden eerst in Langeveen te zoeken. Ook is afgesproken dat het openbaar gebied en het openbaar groen eigendom van de gemeente blijft.

Crisis

Vanaf de start was er veel belangstelling van potentiële kopers voor Knooperf De Veldboer. Door een combinatie van factoren, waaronder de crisis op de woningmarkt, is het lastig gebleken om individuele kopers te vinden die daadwerkelijk tot aankoop van een kavel konden c.q. wilden overgaan. Erfgoed is overtuigd van de kwaliteit van de locatie en zal met een aangepast plan, minder regels en meer begeleiding het project verder gaan ontwikkelen.

Het concept Knooperven is één van de mogelijke oplossingen om waardevolle erven die hun agrarische functie verliezen voor de toekomst te behouden. Dergelijke erven hebben vaak een lange historie en dragen bij aan de identiteit van een gebied. Het concept Knooperven is door de gemeente Tubbergen samen met het InnovatieNetwerk en de provincie Overijssel ontwikkeld.

Pilotproject

Het voormalige boerenerf De Veldboer in Langeveen was eigendom van de gemeente en diende als pilotproject. Gedurende het pilotproject is veel kennis en ervaring opgedaan, waarmee andere ‘knooperven’ hun voordeel kunnen doen. Dat is nodig, omdat steeds meer boerderijen en stallen hun huidige functie verliezen.

Informatieavond

Op vrijdag 5 juni van 20.00 tot 21.00 uur organiseert ErfGoed voor de inwoners van Langeveen een informatieavond in De Gaarf in Langeveen. Hier wordt het nieuwe plan gepresenteerd en zal inhoudelijk op het project, de planning en de procedures worden ingegaan. Vanaf 19.45 uur is de zaal open. Bent u geïnteresseerd en wilt u op de hoogte worden gehouden? Meldt u dan aan op www.erf-goed.eu.

Reacties