CDA: Vinger strak aan de pols om wat NAM gaat doen

Foto: CDA Tubbergen

CDA Tubbergen is verheugd dat de NAM de olieproductie en daarmee de injectie en transport van het olieafvalwater in de Twentse bodem vandaag stop heeft gezet.

“We zijn blij met het resultaat dat we een bedrijf als de NAM gezamenlijk het inzicht hebben kunnen geven dat dit proces niet zonder gevolgen is. Een proces waarnaar zeer kritisch moet worden gekeken en geobserveerd en aan die observatie heeft het nu juist gelegen, zo blijkt uit recente lekkages. Middels drukvalmeting, visuele inspectie en door middel van meetapparatuur, die door de leiding wordt gestuurd, werden de leidingen geïnspecteerd, een proces dat geheel onder controle was, zo zei de NAM in diverse bijeenkomsten. Niets blijkt nu minder waar te zijn”, aldus CDA-raadslid Ronny Booijink. “Als CDA Tubbergen hebben we, tezamen met het CDA Dinkelland, op 26 mei 2014 een achttal kritische vragen gesteld betreffende dit proces. We hebben daarbij de kritische opmerking wat betreft het transport, van het olieafvalwater van Drenthe naar Twente, aan de vragen toegevoegd. En wat nu blijkt is juist het transport van het olieafvalwater een zeer kritisch punt.”

Volgens Booijink is een bedrijf als de NAM, het Staatstoezicht op de Mijnen en Economische Zaken gedwongen om het laatste jaar kritischer naar het proces te gaan kijken, door de goede samenwerking van de brede politiek. “Als CDA hebben we in dit dossier direct een verbinding gelegd van de plaatselijke gemeentelijke politiek naar de provinciale en de landelijke politiek. Op die manier zijn de juiste processen gaan lopen en de juiste vragen neergelegd alwaar die horen. Op een dergelijke manier kun je een vuist maken ook naar dergelijke grote internationale bedrijven/instellingen, waarvan we als nuchtere Twentenaren al gauw zouden zeggen ‘daar doe je toch niets aan’.”

“Kritisch zijn en blijven observeren is een must bij dergelijke processen en dossiers”, vervolgt Booijink. “Zo hebben we afgelopen maandag in de raadsvergadering nog weer kritische vragen gesteld over het feit of de rapportages en inspectierapporten, die de NAM wekelijks maakt van het proces, nu wel of niet openbaar zijn voor eenieder. Dit o.a. naar aanleiding van uitspraken van hoogleraar en milieudeskundige dhr. Reijnders tijdens een hoorzitting in de tweede kamer in april.”

Booijink waagt zich niet aan een voorspelling of het transport van het olieafvalwater, en vervolgens de injecties ervan, binnenkort weer opgestart zullen worden. “Dat is op dit moment echt koffiedik kijken. Er zitten wel een aantal scenario’s in mijn hoofd van wat er gebeuren kan. Ik vraag me af of ze de buizen, die kennelijk nu toch in de loop der jaren aangetast bleken te zijn, gaan vervangen. Het kan zijn, maar wij houden in elk geval de vinger strak aan de pols om wat de NAM gaat doen.”

Reacties