Gladheid voorspeld, gemeente gestart met zout strooien

Spiegelgladde wegen en trottoirs
Foto: Facebook

Met het oog op de veiligheid van de weggebruiker en de doorstroming van het verkeer, gaat Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen vanavond voor het eerst dit seizoen preventief zout strooien om de gladheid tegen te gaan.

Ook de komende winter wordt niet direct overal in de gemeente gestrooid. In 2012 heeft de gemeenteraad gekozen voor een prioriteitenstelsel.

Gladheid voorspeld

Rijkswaterstaat trok er afgelopen nacht voor de eerste keer in het herfstseizoen op uit om op grote schaal zout op de wegen te strooien. In het noorden, midden en oosten van het land werd in honderd ritten 307 ton zout gestrooid.

Voor de komende ochtendspits moeten weggebruikers rekening houden met lokale gladheid. Weerstations voorspellen namelijk matige vorst in de nacht van zondag op maandag. Zo verwacht men dat het in het oosten en midden van het land tot 5 graden kan gaan vriezen. Vooral op bruggen en viaducten zal het glad kunnen worden.

Gemeentelijke gladheidploeg

Met de winter voor de deur, staat ook de gemeentelijke gladheidploeg weer paraat om bij bevriezing van natte weggedeelten, sneeuw of ijzel op pad te gaan. Het is belangrijk dat inwoners weten wat zij op dit punt van de gemeente als wegbeheerder kunnen verwachten. De organisatie van de gladheidbestrijding en de routes (PDF) zijn omschreven in een zogeheten gladheidbestrijdingsplan.

De gladheidploeg bestaat uit 1 vrachtauto met strooier voor de hoofdwegen en 1 trekker met strooier voor de fietspaden en de smallere landbouwwegen. De eerste strooiroute wordt meestal preventief gestrooid, dus voordat de gladheid ontstaat.

Wanneer de provincie Overijssel vanuit hun steunpunt in Tubbergen gaat strooien, sluiten de gemeenten Tubbergen en Dinkelland zich hierbij aan. Op deze manier kan gelijktijdig op het hele netwerk van hoofdwegen wordt gestrooid.

Prioriteitenstelsel

Eerste prioriteit

De buitendienst van Noaberkracht strooit de hoofdroutes bestaande uit de belangrijkste hoofdaders (in de omgeving van scholen, seniorencomplexen en medische voorzieningen, waaronder huisartsenpost en apotheek) binnen de gemeente, inclusief de vrij liggende fietspaden, de busroutes en de fietstunnels. Na melding of constatering van gladheid wordt deze route gestrooid, zowel overdag als ’s nachts.

Tweede prioriteit

Een verdere verfijning van het wegennetwerk waardoor een ieder op redelijke afstand een gestrooide weg kan bereiken. In deze route zijn ook de belangrijke locaties in de dorpskernen opgenomen. Deze route wordt curatief gestrooid, dus als het al glad is.

Derde prioriteit

De overige landbouwwegen buiten de bebouwde kom en de wegen op de industrieterreinen. Deze route wordt alleen op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.00 uur gestrooid.

Reacties