Buurtbewoners maken zich zorgen over bouwplannen op locatie ‘Mensman’

De nieuwbouwlocatie aan de Julianastraat/Wilhelminastraat in Tubbergen
Foto: Redactie

Frustrerend! Zo vat Marc Nolte zijn gevoel samen over het proces dat gaande is rondom een bouwplan tegenover het huis van z’n ouders aan de Julianastraat/Wilhelminastraat in Tubbergen. Volgens hem houden zowel de gemeente als de projectontwikkelaar geen enkele rekenschap met de omwonenden voor wat betreft het aantal te bouwen woningen.

“Want was het niet zo dat dit college in gesprek wilde met de burger? Nou, dan kunnen ze in gesprek en dan laten ze het ernstig afweten. Echt zeer betreurenswaardig”, laat Nolte vanuit zijn werklocatie in Noorwegen weten. Hij geeft aan dat niemand in de buurt er problemen mee heeft dat er bij de oude woning van de broers Mensink (scheldnaam: Mensman) een aantal woningen wordt gebouwd. Volgens het bestemmingsplan is daar 1 bouwblok en dus in feite ook maar ruimte voor 1 woning. “Dat zou ook goed passen in de buurt”, aldus Nolte, “immers, op elke hoek van de kruising staat een vrijstaande woning. Het verdere straatbeeld laat twee-onder-een-kappers, afgewisseld met vrijstaande woningen, zien. Een soortgelijke opzet zou dan ook niet alleen passend zijn, maar ook zeer gewenst. Want niemand heeft er belang bij dat een oude woning verpaupert. Maar om op zo’n klein stuk grond liefst 8 woningen te plaatsen is – gezien de omgeving  – buitenproportioneel. En waar moeten die verplichte parkeerplaatsen op eigen terrein dan komen vraag je je dan af?  Zoveel ruimte blijft er niet over.”

Wat de zeer bezorgde Nolte bovendien moeilijk te verkroppen vindt, is dat het eigenlijk volgens hem alleen voor de vorm nog mogelijk is om bezwaar te maken tegen het plan. “Het CDA heeft in juni, tijdens een openbare vergadering, al aangegeven dat er op die plek 8 tot 10 woningen gebouwd zouden worden en dat ze dat een mooi voorbeeld vonden van een bedrijfspand die omgezet wordt in een woonbestemming.  Ten eerste klopt die redenatie niet. Want voor zover mij bekend ligt er geen bedrijfsbestemming op dat perceel, maar enkel een woonbestemming met een bouwblok.  De vraag die dan meteen rijst is dus: mag iedereen die een woning op een stuk grond heeft hier meerdere woningen op zetten? Er zijn ongetwijfeld meerdere mensen die dit graag willen. En ten tweede is het wel heel frustrerend dat de gemeente zegt officieel van niets te weten, maar dat het CDA al dusdanig goed geïnformeerd is dat ze het plan zelfs aanhaalden als een mooi voorbeeld. Nou, waar sta je als burger dan nog? Het CDA heeft de meerderheid in de coalitie. Als die bij voorbaat al akkoord gaan, dan ben je als inwoner toch al klaar? Dan maak je bezwaar, maar weet je dat alles wordt afgewezen omdat men ‘binnen de regels’ handelt en dat was het dan.  Toch bijzonder dat dit zo maar kan binnen zo’n raad.”

‘Achterkamertjespolitiek’

“Voor zover mij bekend wil de projectontwikkelaar zelfs zo ver gaan dat het trottoir aan de Wilhelminastraat verlegd wordt naar de eigen grond van de projectontwikkelaar zodat er op openbare weg parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Dat zou natuurlijk een vreemde situatie zijn, want nu kunnen mijn ouders of buren daar gewoon parkeren. Het  weghalen van openbare parkeerplaatsen voor een projectontwikkelaar die voldoende grond heeft om de parkeerplaatsen op eigen grond te creëren zou wel een hele bijzonder vorm van onrecht zijn. Immers, je haalt dan bestaande parkeerplaatsen van de buurt weg voor parkeerplaatsen die volgens de regels op eigen grond gebouwd horen te worden.  Ik ben derhalve heel benieuwd of het CDA hier mee akkoord gaat. Als dit gaat gebeuren, dan is het duidelijk dat mijn ouders en hun buurtbewoners geen enkele kans hebben gehad om echt gehoord te worden. Je denkt altijd dat de achterkamertjespolitiek in Tubbergen niet zo speelt, maar de tijd zal het leren of dit al dan niet het geval is”, besluit Nolte.

Reactie wethouder

“Bij mijn weten ligt er nog geen principeverzoek betreffende bouwplannen op deze locatie, of dat moet vandaag of gisteren ingediend zijn. Wel is het zo dat dit één dezer dagen verwacht wordt”, laat wethouder Erik Volmerink weten. “Maar tot die tijd weten we officieel niks en kunnen we ook nog niks. Kritiek lijkt mij dus wat voorbarig.”

Reacties