Geldautomaat van Rabobank verdwijnt mogelijk uit Vasse

Foto: Redactie

Er zijn momenteel gesprekken gaande over het uit de roulatie nemen van de enige geldautomaat in de kern Vasse. Dat laat Ronny Booijink van CDA Tubbergen weten.

De ‘flappentap’ zal mogelijk niet meer door de Rabobank in stand zal worden gehouden, vertelt Booijink. “In de nabije toekomst zal dit naar verwachting ook gebeuren in de overige kleine kernen. Dit is een ernstige bedreiging voor de leefbaarheid, zeker voor ouderen die nog niet met de moderne alternatieven kunnen omgaan. Maar ook met het oog op het toerisme, aan betalingen in sportkantines, lokaal georganiseerde evenementen, de groenteman, de kaashandel, de collecte en verdere activiteiten of voorzieningen waarvoor een pininstallatie te duur is en waar met contant geld betaald moet worden. Het voorzieningenniveau in een woonplaats is een belangrijke factor voor de leefbaarheid. Met name in de kleine(re) kernen, omdat er van de voorzieningen – als een supermarkt, bank of cafĂ© – nog maar een enkele aanwezig is.”

‘Groot geworden door klein te blijven’

De provincie Overijssel heeft een onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid van geldautomaten. De overheid, politiek en banken hanteren het uitgangspunt dat in principe voor iedereen binnen 5 km een geldautomaat beschikbaar moet zijn. In Twente komen momenteel nauwelijks gebieden zonder dekking voor. “De banken zijn in het verleden groot geworden binnen deze plattelandsgemeenten en verzuimen nu om dit soort van belangrijke voorzieningen zo lang mogelijk in stand te houden. Door het verdwijnen van deze geldautomaat zullen er wel zogenaamde gebieden zonder dekking ontstaan. Voor verschillende burgers van onze gemeente zal het dan niet meer mogelijk zijn om binnen de norm van een straal van 5 km contant geld te pinnen! Wat ons betreft is het van groot belang dat in de dorpen en kernen van de gemeente Tubbergen de voorzieningen op pijl blijven. De beschikbaarheid van contant geld is daar een belangrijk voorbeeld van. Daarom zullen we ook vragen gaan stellen richting het college van B&W, in de komende raadsvergadering”, aldus Ronny Booijink. Die vergadering staat gepland voor maandag 22 februari aanstaande.

Reacties