Voormalige gemeentewerf in Tubbergen verkocht aan Kamphuis Sloopwerken

Foto: Kamphuis Sloopwerken

De gemeente Tubbergen verkoopt haar voormalige gemeentewerf en afvalbrengpunt op het Tubbergse industrieterrein aan de firma Kamphuis Sloopwerken uit Reutum. Daarmee ging vanavond ook de gemeenteraad akkoord.

Het afvalbrengpunt blijft functioneren als gemeentelijk afvalbrengpunt voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. Op deze locatie wordt het publiek de gelegenheid geboden grof huishoudelijk afval te brengen.

Met de verkoop van de voormalige werf/afvalbrengpunt beoogt de gemeente een langjarige exploitatie van het terrein. Kamphuis belooft, in samenwerking met andere partijen, volop ruimte te bieden voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Reutum

Kamphuis Sloopwerken (hierna; Kamphuis) uit Reutum beschikt op dit moment over 2 bedrijfslocaties. Het betreft een kantoor in Enschede en een kantoor, bedrijfshal en buitenruimte aan de Snoeymansweg 19 te Reutum. De locatie in Reutum is naar de toekomst toe een beperkende factor. Kamphuis zocht een nieuwe locatie (in eerste instantie als aanvulling op de bestaande locaties) waardoor de toekomstplannen te realiseren zijn. Het bedrijf heeft daarbij aangegeven een voorkeur te hebben voor de locatie afvalbrengpunt/voormalige gemeentewerf in Tubbergen.

Uit de gesprekken van de gemeente met Kamphuis bleek dat zij ook meerwaarde zagen in de exploitatie van het afvalbrengpunt in Tubbergen. Ten behoeve van de exploitatie van het afvalbrengpunt was op dat moment een overeenkomst met de firma Van Gansewinkel afgesloten, eindigend op 31 december 2014.

Overeenkomst voor 10 jaar

Kamphuis zal tot 31 december 2025, met de mogelijkheid van verlenging tot 31 december 2035, het gemeentelijk afvalbrengpunt exploiteren.

Reacties