Gedeputeerde Staten brengt werkbezoek aan ’t Springendal en Dal van de Mosbeek

Het college van gedeputeerde staten heeft zich vandaag laten bijpraten over de ontwikkelingen in het Natura 2000-gebied ’t Springendal en Dal van de Mosbeek bij Vasse.

De ontwikkelingen in ’t Springdal en het dal van de Mosbeek is een samenwerking van een groot aantal partners als provincie, gemeenten, LTO Noord en de ondernemers in het gebied.

In en rond Natura 2000-gebieden neemt de provincie maatregelen om de natuurwaarden te herstellen en te versterken. Tegelijkertijd moet er genoeg ruimte zijn voor economische ontwikkelingen. De provincie wil deze maatregelen zoveel mogelijk combineren met verbeteringen voor de landbouw, regionale economie en wateropgaven.

Het dagelijks bestuur van de provincie, bestaande uit de Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten en de gedeputeerden Hester Maij, Eddy van Hijum, Monique van Haaf, Bert Boerman en Erik Lievers zijn tijdens een rondwandeling door het gebied door de betrokkenen uitgebreid geïnformeerd over de uitwerking van de plannen.

Reacties