Veiliger op weg met kilometers graskeien en beton als bermverharding

Foto: Elise Goossen-Haarhuis

Als het aan de gemeente Tubbergen ligt, gaat de veiligheid van weggebruikers in de komende jaren omhoog door het aanbrengen van verharding in wegbermen. Deze komen te liggen naast verschillende gemeentewegen waar maximaal 60 km/u gereden mag worden.

“Bermverharding zal de verkeersveiligheid sterk verbeteren voor fietsers en motorvoertuigen, waardoor er minder kans is op schade en aansprakelijkheidsstellingen”, verwacht de gemeente. “Het aanbrengen van bermverharding zal mogelijk een geringe besparing opleveren voor het onderhoud aan de asfaltverharding. Door de tijd veroudert een asfaltverharding en wordt hierdoor minder sterk en flexibel. Hoe ouder het asfalt hoe eerder het asfalt afbrokkelt als er zwaar verkeer over de rand rijdt of als de berm weinig draagkracht heeft. Mogelijk kan door bermverharding het groot onderhoud enkele jaren uitgesteld worden. Maar als de bermverharding door het gebruik te laag ligt ten opzichte van de weg zal groot onderhoud eerder uitgevoerd worden om zo de werkzaamheden te combineren en hierdoor op kosten te besparen.”

Aanlegkosten

De kosten voor het aanbrengen van bermverharding bedraagt circa €18.000 per strekkende km. Ook bermverharding heeft onderhoud nodig. Grasstenen worden gemiddeld elke 15-20 jaar opnieuw gelegd. Ook na asfaltonderhoud moet de bermverharding opnieuw worden aangebracht (kosten €9.000 per strekkende km).

Het gaat volgens het plan om in totaal 21.150 meter aan keien of beton die langs wegen gelegd zullen worden:

 • Agelerweg – 1.500 m
 • Uelserweg deel Haarboersweg-Denekamperweg – 500 m
 • Achterpoolsweg – 500 m
 • Geesterseveldweg (Delmaweg-Witteveensweg) – 2.750 m (klootschietbaan)
 • Rikkenspoelweg – 800 m
 • Witteveensweg plaatselijk – 1.000 m (klootschietbaan)
 • Roombergweg – 1.000 m
 • Tipsweg – 1.200 m
 • Arkeweg -1.800 m
 • Wieschertsweg – 1.000 m
 • Stroveldsweg – 3.000 m (klootschietbaan)
 • Bouwmansweg – 1.200 m
 • Veendijk – 2.000 m (ged. klootschietbaan)
 • Hooidijk – 2.300 m
 • Ikinkstraat – 600 m

Uitzondering voor klootschietbanen

De klootschietverenigingen willen niet graag een weg met grasstenen. De kans dat kloten tegen de punten van de grasstenen afketsen kan tot gevaarlijke situaties leiden. De gemeente kijkt daarom naar een goed alternatief dat acceptabel is voor de klootschietvereniging.

Raad is aan zet

De structurele lasten zijn €50.000 per jaar. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met dit collegevoorstel.

Reacties