GB/VVD blij met actie gemeente om verdrinking kleine kinderen te voorkomen

Bragersbeek te Geesteren
Foto: GB/VVD

Gemeentebelangen/VVD deelt complimenten uit aan de gemeente voor haar snelle handelen inzake diverse waterwegen die zich in de nabijheid van woonwijken bevinden en zo een gevaar zouden kunnen opleveren voor spelende kinderen.

Onlangs, tijdens de bespreking van het Raadsperspectief voor 2017, heeft GB/VVD vragen gesteld om een veilige leefomgeving voor – met name – de allerjongsten te garanderen door hier bij het aanleggen van gemeentelijke waterafvoer en -berging rekening mee te houden.

GB/VVD wenst ongelukken in de toekomst te voorkomen. “Inwoners van onze gemeente ondersteunen de aanleg van wadi’s, zoals deze binnen onze kernen zijn aangelegd”, aldus fractievoorzitter Ursula Bekhuis. “Wel bereikten ons signalen van bezorgde inwoners over de veiligheid van de wadi’s en watervoerende onderdelen binnen onze kernen.”

Bekhuis denkt hierbij aan het talud en duikers met al dan niet aanwezig bescherming. Hiervoor heeft de fractie Gemeentebelangen/VVD een rapportage aangevraagd. De kosten hiervoor dienen ten laste te komen van de openbare werken. “Onze fractie is zeer content met de voortvarende aanpak van het college hierin. We zien op dit moment dat reeds een watervoerende beek, de Bragersbeek ter hoogte van de Kuuper in Geesteren, veiliger wordt ingericht. Het talud wordt aangepast en de beschoeiing is aangebracht. Uiteraard blijven we de rapportage graag tegemoet zien”, zo geeft ze aan.

Reacties