Gemeente laat haar teugels bij nieuwe bouwplannen meer vieren

Foto: Gemeente Tubbergen

De gemeente Tubbergen heeft een nieuwe welstandsnota. De nieuwe welstandsnota is gisteren door de gemeenteraad vastgesteld en wordt Nota Omgevingskwaliteit genoemd.

In de nieuwe nota staat beschreven aan welke criteria een bouwplan moet voldoen, zodat het past in de omgeving. Dit is o.a. gebaseerd op de architectuur. De oude welstandsnota was uit 2004 en was sindsdien niet meer aangepast. Deregulering is hierbij een speerpunt, aldus de gemeente.

‘Minder regeltjes’

Uit vooroverleg met maatschappelijk betrokkenen kwam naar voren dat de nieuwe nota overzichtelijk moet zijn, maar wel met behoud van kwaliteit. Wethouder Erik Volmerink is vooral content met de deregulering. “De deregulering in de nieuwe nota is zover toegepast dat het voor elk huisadres op een A4’tje past. Bij plannen waar het kan, wordt het door de gemeente losgelaten. Bij bijvoorbeeld beschermde stadsgezichten blijft de gemeente meekijken.”

In de nota wordt een onderscheid gemaakt in het kwaliteitsniveau: basis, midden en bijzonder. Bij ‘basis’ is de impact het kleinst en zal de gemeente zich ook het minst inmengen.

Inzien per plangebied

Vanaf volgende week zal de nota digitaal inzichtelijk zijn via de website van de gemeente Tubbergen. Eenieder kan dan via de website al inzien wat de criteria zijn voor de ver- en bebouwing die men wil laten plaatsvinden. Als het bouwplan uiteindelijk niet toets-vrij is, kan de inwoner ook lezen wat de ambities zijn van de gemeente en wat er wordt beoogt op de aangegeven plek.

Reacties