Kritiek op experimenteel knooperf in Langeveen deert wethouder niet

Ondertekening koopovereenkomst Knooperf de Veldboer
Foto: Gemeente Tubbergen

Het is jammer dat er onrust is ontstaan door een publicatie, maar dit is niet te aan de gemeente Tubbergen te wijten. Woorden van deze strekking nam wethouder Erik Volmerink gisteravond in de mond, naar aanleiding van vragen uit de gemeenteraad betreffende Knooperf de Veldboer.

De gemeente Tubbergen heeft in 2011 de boerderij van de familie Ter Braak aan de Veldboerweg in Langeveen gekocht met de bedoeling er een zogenaamd knooperf van te maken. Daarbij zou aantal woningen op het oude boerenerf worden gebouwd, waarbij de bewoners samen moesten zorgen voor het onderhoud. Het project werd echter geen succes en inmiddels heeft de gemeente het perceel doorverkocht aan een projectontwikkelaar. Ook is er een verlies van €600.000 afgeboekt.

Kritiek

Het enige, in 2012 verkochte, appartementsrecht was van Wim en Karin Benschop. Bij het beëindigen van de pilot heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met deze familie om hen zo schadeloos te stellen. Het bedrijf Erfgoed Landelijk bouwen uit Alkmaar wil nu 13 woningen op het oude erf bouwen, iets dat tegen het zere been van de 2 huidige bewoners is. Zij zien meer in een kleinschaligere opzet en maakten bezwaar bij de gemeente.

Inmiddels heeft de provincie ook een zienswijze ingediend. Daarin wordt eveneens kritiek geleverd op de nieuwe plannen. “De vereiste balans van extra ontwikkelruimte en investeringen in verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ontbreekt in het plan en is tevens niet onderbouwd”, stelt het college van Gedeputeerde Staten. “Wij constateren dat de gemeente haar eigen beleidskader voor de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving niet heeft toegepast.”

Andere opzet

Bij de herontwikkeling van het knooperf is gekozen voor een andere juridische opzet. Kopers kopen nu een eigendomsrecht in plaats van appartementsrecht. Daarnaast is het gezamenlijk onderhoud van de openbare ruimte op een andere wijze vormgegeven. Volmerink: “Omdat we alle doelgroepen (starters, doorstromers, jongeren en ouderen) willen bedienen, is het aantal woningen uitgebreid van 9 naar maximaal 13 woningen. Ik weet ook dat er naar aanleiding van de onrust al contact is geweest met geïnteresseerden. Die worden bij mijn weten actief geïnformeerd door de projectontwikkelaar.”

Reacties