Oude Lenferink als eerste producent aangesloten op het Twentse biogasnetwerk

Traditionele energiebronnen als aardolie en aardgas zullen steeds schaarser worden. Cogas en Gasunie hebben de handen ineen geslagen om een duurzaam alternatief breed beschikbaar te maken: een biogasnetwerk in Twente.

De eerste stap in de realisatie van het biogasnetwerk in Twente is de aanleg van een 7,5 km lange biogasleiding, van de firma Gebr. Oude Lenferink in Fleringen naar een gasontvangststation in Almelo.

Gebr. Oude Lenferink

Fleringen heeft met de varkenshouderij en een mest- en digestaathandel van de gebroeders Oude Lenferink de eerste producent biogas in huis die aangesloten wordt op het Twentse netwerk. Hubert Bloemen, verantwoordelijk voor de energieopwekking uit varkensmest bij de Fleringer firma: “Op ons terrein staat al 12 jaar een werkende biogasinstallatie. Het geproduceerde biogas wordt momenteel omgezet in stroom en warmte. De warmte wordt voor het eigen zeugenbedrijf gebruikt. De stroom wordt als duurzame stroom aan het net geleverd. We zijn op dit moment hard aan het werk om onze bestaande biogasinstallatie uit te breiden. Met deze uitbreiding kunnen we op jaarbasis 6 miljoen m3 extra biogas produceren. Deze zullen we echter niet naar stroom en warmte omzetten, maar als biogas aan De Pook in Almelo leveren.”

Daar wordt een opwerkinstallatie gebouwd die het biogas van de firma Oude Lenferink opwerkt naar groen gas. Groen gas is biogas dat is opgewerkt tot aardgaskwaliteit. Dit groene gas wordt ingevoed in het gastransportnetwerk van Cogas. Op deze manier kan het geleverd worden aan huishoudens en bedrijven. Ulco Vermeulen, lid raad van bestuur en directeur Business Development Gasunie: “Het plaatsen van een centrale opwerkingsunit in Twente werkt drempelverlagend; het is voor toekomstige producenten van biogas mogelijk om ook gebruik te maken van deze unit. De opwerking hoeven ze dan niet zelf uit te voeren.”

Met de aanleg van de biogasleiding en de opwerkingsinstallatie is een investering gemoeid van ongeveer €2,2 miljoen. Ongeveer 80% van de financiering is aangevraagd bij het Energiefonds Overijssel. Erik Lievers, gedeputeerde van de provincie Overijssel: “Om onze energiedoelstelling van 20% nieuwe energie in 2023 te bereiken, zetten we onder andere in op het gebruik van biomassa en innovatieve technieken. Het biogasnetwerk past daarom uitstekend in ons provinciaal beleid. Ook andere biogasproducenten kunnen hierop aansluiten en dat jaagt nieuwe vergisterprojecten in de regio aan. Oude Lenferink is zeer innovatief bezig met de verwerking van onder andere bermgras, een biomassastroom die moeilijk op een hoogwaardige manier te verwerken is.”

Mestverwerking in Twente

Twente is een gebied met een groot mestverschot, een maatschappelijk vraagstuk voor de gehele regio. Het is belangrijk mest te verwerken op een wijze waarbij sprake is van een lage CO2-uitstoot, de uitstoot van het schadelijk methaan aanzienlijk wordt gereduceerd, tegen redelijke tarieven voor de boeren en zo duurzaam mogelijk voor de omgeving. Mestvergisting is in Twente een belangrijk onderdeel voor de oplossing van dit vraagstuk. Daarbij is groen gas een duurzame vervanger voor aardgas.

Er zijn diverse initiatieven die de potentie hebben om in een volgende fase aangesloten te worden op het verder te ontwikkelen biogasnetwerk. Om dit mogelijk te maken willen Cogas en Gasunie het netwerk op termijn graag uitbreiden met eigen bestaande leidingen. Hierdoor ontstaat een ring in Twente waarop meerdere producenten en gebruikers van biogas kunnen worden aangesloten. “In potentie kunnen we in de toekomst richting de 25 miljoen m3 biogas via dit netwerk gaan transporteren en opwerken. Dat is groen gas uit mest voor zo’n 13.000 huishoudens”, vertelt een enthousiaste Gerald de Haan, directeur van Cogas.

Duurzaamheid

Wethouder Erik Volmerink onderstreept de samenwerking waaruit dit duurzame initiatief voortkomt: “Vorig jaar hebben de gemeenten Tubbergen en Dinkelland een contract afgesloten met de firma Oude Lenferink waarbij al het bermgras in de biogasinstallatie gaat. Hierdoor werkt de installatie beter. Het bermgras uit onze gemeenten heeft zo dus een toegevoegde waarde. De manier van werken bij de firma Oude Lenferink past uitstekend in de duurzaamheidsgedachte die wij als gemeente onderstrepen. Door een goede verwerking van mest is dit niet langer een grote kostenpost maar wordt het opgewaardeerd naar een waardevol eindproduct. En daarnaast brengt  het ook nog lagere mestafzetkosten voor de boeren met zich mee. De gemeente hoopt op meer initiatieven gericht op duurzaamheid en circulaire economie.”

Reacties