Bos in Mander moet wijken voor heide

Foto: Redactie

Er dreigt een grote boskap in natuurgebied het Springendal, tussen Tubbergen en Dinkelland. Dit is een direct gevolg van provinciaal beleid.

Inwoners van Mander die opeens uitkijken op een kale vlakte i.p.v. dat ze – zoals nu nog – in een bosrijk gebied resideren, maken zich ondertussen grote zorgen. Zeker aangezien er een klein stukje verderop, aan de Duitse kant van de grens, geen enkele behoefte lijkt te bestaan om soortgelijke ingrepen te doen. Tijdens de informatieavond, die afgelopen week bij Restaurant Nijhuis werd gehouden, werden dan ook volop vragen gesteld aan organisatoren LTO Noord en Landschap Overijssel. Het is allemaal nog niet zover, omschrijft stuurgroepslid Paul Hannink ietwat sussend. “Alterra gaat eerst op verzoek van LTO Noord nader in kaart brengen wat de mogelijke gevolgen zijn en hoe groot het kapgebied wordt. Dat moet ongeveer in september bekend zijn. Vervolgens zal met de verschillende grondeigenaren overeenstemming bereikt moeten worden over de te nemen maatregelen.”

Hannink heeft geen goed woord over voor de natuurmaatregelen die in het kader van de Natura2000-wetgeving opgelegd zijn. “Ik snap dat het voor de beeldvorming bijzonder is dat er bomen gekapt gaan worden en er heide voor in de plaats komt, maar dit staat gewoon in het beheerplan van de provincie omschreven. Wij als boeren hebben daar al heel wat vaker onze vraagtekens bijgezet. Toch is het een gegeven en nu zit het nog op de uitvoering vast. Eind dit jaar neemt dat z’n beslag.”

‘Broedende kip niet storen’

Het college van burgemeester en wethouders heeft er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen, zo liet deze onlangs nog weten. Het is echter de vraag wat de Manderse burgers hiermee opschieten als hun directe leefomgeving drastisch aangepast gaat worden.

Heide uitbreiden

Erik Back, voorzitter van de stuurgroep die het gehele proces begeleidt, is zeer terughoudend en benadrukt bovendien dat er nog niet duidelijk is of er gekapt gaat worden en al helemaal niet in welke mate. “De provincie heeft besloten dat de Manderheide – want daarover praten we hier – meer uitgebreid en onderling verbonden moet worden. Hoe dat moet, staat er echter niet bij. Specialisten gaan er nog naar kijken en bewoners worden ook nadrukkelijk betrokken bij het gehele proces. Die weten immers nog beter dan wij wat er lokaal goed werkt en wat niet. Daarna zal er een beslissing worden genomen en niet eerder dan dat.” Volgens hem kan het best begin 2017 zijn, of nog later dat jaar.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen